TEIQue-SF

eRecruit -SportTEIQue-SF -Education

Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) tar bara fem minuter att slutföra och ger ett tillförlitligt mått på emotionell intelligens. Bedömningen ger en ögonblicksbild av en individs totala känslofunktioner, förmåga att hantera relationer, känslomässig kontroll och reaktion på press.

ÖversiktForskning

Mäter: Emotionell intelligens
Typ av verktyg: Normativt psykometriskt test
Tidsåtgång: 5 minuter

TEIQue-SF är ett snabbt och effektivt sätt att få en ögonblicksbild av en individs emotionella förmåga. Ni får en inblick i en individs totala känslofunktioner, förmåga att hantera relationer, känslomässig kontroll och reaktion på press.

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

Använd TEIQue-SF för att:

  • Fatta välgrundade rekryteringsbeslut, särskilt vid en stor mängd kandidater
  • Förbättra teamrelationer och minska konflikter
  • Utveckla relationsbyggande och ledarförmåga
  • Förstå vad som driver era medarbetare

Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD vid London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL). Det är ett av världens mest utforskade och mest använda psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på www.psychometriclab.com.

 

Testkonstruktör: K.V. Petrides, PhD
Utgivningsår: 1998 - pågående utveckling

Bakgrund och teori:

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD på London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL).

TEIQue är baserat på KV Petrides teori om egenskapsbaserad emotionell intelligens, som undersöker en persons egen uppfattning om sin emotionella förmåga. Teorin bygger på samlade kluster av egenskaper som ligger till grund för vår personlighet. TEIQue är ett omfattande mätinstrument som används för att bedöma en persons emotionalitet inom en mängd olika aspekter.

TEIQue bedömer våra föreställningar om våra känslomässiga förmågor (t.ex hur bra vi tror att vi är på att identifiera, förstå och hantera vår egna och andras känslor). Dessa föreställningar är starka prediktorer för ett antal beteenden och resultat, av vilka många är viktiga på arbetsplatsen (arbetsprestation, trivsel, arbetsstress, ledarskap, organisatoriskt engagemang, teamarbete etc.).

Reliabilitet och validitet

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD på London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL). Det är ett av världens mest utforskade och mest använda psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på  www.psychometriclab.com.