TEIQue-SF -Education

TEIQue-SFTEIQue-SF -Sport

Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) tar bara fem minuter att slutföra och ger ett tillförlitligt mått på emotionell intelligens. Bedömningen ger en ögonblicksbild av en individs totala känslofunktioner, förmåga att hantera relationer, känslomässig kontroll och reaktion på press.

ÖversiktForskning

Mäter: Emotionell intelligens
Typ av verktyg: Normativt psykometriskt test
Tidsåtgång: 5 minuter

Bedömningen ger en ögonblicksbild av en medarbetares eller elevs totala känslofunktioner, förmåga att hantera relationer, känslomässig kontroll och reaktion på press. TEIQue-SF är idealisk för individer som börjar utforska sin utveckling.

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

Använd TEIQue-SF:

  • Stötta elever och lärarnas utveckling
  • Förbättra kommunikation och förståelse mellan elever och lärare
  • Minska personalomsättning och öka elevernas prestationer
  • Fatta välgrundade rekryteringsbeslut, särskilt vid en stor mängd kandidater
  • Förbättra teamrelationer och minska konflikter

Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD vid London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL). Det är ett av världens mest utforskade och mest använda psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på www.psychometriclab.com.

 

Våra verktyg finns tillgängliga på upp till 56 språk och vi arbetar med våra partners för att säkerställa att vi ständigt uppdaterar våra bedömningsverktygs tillgänglighet. För mer information tala med er konsult om era behov.

Testkonstruktör: K.V. Petrides, PhD
Utgivningsår: 1998 - pågående utveckling

 

Bakgrund och teori:

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD på London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL).

TEIQue är baserat på KV Petrides teori om egenskapsbaserad emotionell intelligens, som undersöker en persons egen uppfattning om sin emotionella förmåga. Teorin bygger på samlade kluster av egenskaper som ligger till grund för vår personlighet. TEIQue är ett omfattande mätinstrument som används för att bedöma en persons emotionalitet inom en mängd olika aspekter.

TEIQue bedömer våra föreställningar om våra känslomässiga förmågor (t.ex hur bra vi tror att vi är på att identifiera, förstå och hantera vår egna och andras känslor). Dessa föreställningar är starka prediktorer för ett antal beteenden och resultat, av vilka många är viktiga på arbetsplatsen (arbetsprestation, trivsel, arbetsstress, ledarskap, organisatoriskt engagemang, teamarbete etc.).

Reliabilitet och validitet

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) utvecklades och förfinas ständigt av K.V. Petrides, PhD vid London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), vilket för närvarande finns på University College London (UCL). Det är ett av världens mest utforskade och mest använda psykometriska instrument. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på  www.psychometriclab.com.