ThomasTeam

ThomasBPA -SportThomasTeam -Education

Organisationens teamsammansättning är avgörande för att nå maximal prestation men de flesta team är underpresterande vilket leder till stora kostnader för organisationen. ThomasTeam hjälper er att se till att era team presterar efter sin maximala förmåga, är motiverade och lojala mot sitt team och sin organisation.

ÖversiktForskning

Mäter: Ideal och önskad teamsammansättning
Typ av verktyg: Ipsativ psykometrisk analys
Tidsåtgång: 30 minuter

För att ta er verksamhet till nästa nivå, behöver ni starka team som arbetar tillsammans mot gemensamma mål. ThomasTeam hjälper er att inspirera era team för att uppnå mer, precisera utbildningsbehov och identifiera bristande kompetens vilket kan åtgärdas med hjälp av rekrytering.

Team-example.jpg

Använd ThomasTeam för att:

  • Förstå hur man ska använda teamets styrkor
  • Identifiera begränsningar och rekrytera utifrån det
  • Skapa utvecklingsplaner
  • Rekrytera kandidater som passar teamets profil
  • Förstå hur man effektivt kan coacha sina team
  • Minska personalomsättningen

Om ni är intresserade av mer information kring ThomasTeam, fyll i nedanstående formulär och vi tar kontakt med er inom kort. 

ThomasTeam bygger på ThomasPPA som analyserar teammedlemmarnas profiler och ger en omfattande sammanfattning av teamets styrkor och begränsningar. För mer information om vetenskapen bakom PPA, klicka här.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.