Skills -Education

SkillsSkills -Sport

Skills är en uppsättning tester och utbildningsmoduler som är särskilt utformade för att mäta färdigheter och hjälper er att vara säkra på att ni rekryterar rätt person och utvecklar rätt medarbetare inom rätt områden.

ÖversiktThe Science

Mäter: Olika typer av praktiska färdigheter
Typ av verktyg: Kunskaps- och färdighetstester
Tidsåtgång: 20 minuter

Skills levereras online och gör det möjligt att välja olika tester som riktar sig till specifika jobb. Genom att kombinera olika tester, kan ni fokusera på de kunskaper som krävs för specifika arbetsroller.

SkillsOnline innehåller bland annat deltester för:

 • Bokföring
 • Grundläggande färdigheter (inklusive läs- och skrivkunnighet, matematik, stavning, grundläggande IT-kunskaper)
 • Call center arbete
 • Datainmatning
 • Microsoft Office & Lotus Notes

De interaktiva utbildningsmodulerna inkluderar:

 • Microsoft Office
 • Interactive Windows
 • Outlook och Internet
 • Computer Theory

Format 

Skills Online administreras online och de flesta av testerna tidsbegränsade och ger poäng på kandidatens prestation.

Skills_MockUp.jpg

Använd Skills för att:

 • Mäta kompetensnivån
 • Se till att optimera medarbetarnas färdigheter
 • Hjälpa era anställda att utveckla nya färdigheter
 • Rekrytera medarbetare med rätt kompetens

 

Observera: Skills finns inte tillgängligt på svenska. Klicka här för att se tillgängliga språk för våra verktyg.

Våra verktyg finns tillgängliga på upp till 56 språk och vi arbetar med våra partners för att säkerställa att vi ständigt uppdaterar våra bedömningsverktygs tillgänglighet. För mer information tala med er konsult om era behov.

Testkonstruktör: ISV Group

Utgivningsår: 1992


Bakgrund och teori:

SkillsOnline utvecklades 1992 av ISV-Group. Det är en uppsättning med över 100 tester för att mäta kompetens och hårda färdigheter och den innehåller också ett antal utbildningsmoduler.

Thomas integrerade SkillsOnline i sin produktsvit 2007 och våra kunder använder det för screening vid rekrytering, granska nivåerna hos befintliga medarbetare och utvärdera utbildningsinsatser.

SkillsOnline har utvecklats för att hjälpa arbetsgivare att bedöma färdighetsnivåer hoskandidater och för medarbetare för att mäta hur mycket utbildning som kan tänkas behövas.

Bristen på grundläggande färdigheter som krävs av den man rekryterar kan bli kostsamt. Genom att bedöma färdigheter innan en rekrytering, kan arbetsgivare anställa medarbetare som redan har den kompetens som krävs för jobbet. Dessutom möjliggör det för företag att bedöma nivåer hos befintliga medarbetare och ger ett utbildningsprogram för att utveckla dessa färdigheter.


Observera: Skills finns inte tillgängligt på svenska. Klicka här för att se tillgängliga språk för våra verktyg.

Våra verktyg finns tillgängliga på upp till 56 språk och vi arbetar med våra partners för att säkerställa att vi ständigt uppdaterar vår bedömningsverktygs tillgänglighet. För mer information tala med er konsult om era behov.