ThomasPPA -Sport

ThomasPPA -EducationTEIQue

På enbart åtta minuter, ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) en korrekt inblick i hur tränare och idrottsutövare agerar och svarar på frågor som: vad är deras styrkor och utvecklingsområden? Hur kommunicerar de? Vad motiverar dem?

ÖversiktForskning

Mäter: Beteende
Typ av analys: Ipsativ psykometrisk analys
Tidsåtgång: 8 minuter

ThomasPPA ger en korrekt inblick i hur människor agerar i sin arbetsmiljö. ThomasPPA-rapporter höjer självkännedom, vilket påverkar hur man relaterar till sig själv, såväl som till andra. Detta stödjer idrottsutövare, tränare eller branschkunniga för att förbättra prestation, oavsett mål.

PPA-rapporter ger fullständig information om styrkor, rädslor, motivationsfaktorer och värde för teamet. De indikerar beteende under press och kommer att belysa eventuell befintlig frustration som kan hindrar framgång.

Det kommer också att göra det möjligt för er att spendera mindre tid med att hantera era lågpresterande och fokusera mer tid på dem som verkligen kommer att driva er framåt. ThomasPPA tar bara 8 minuter att slutföra och ni förses därefter med information som specificerar individens styrkor och begränsningar, kommunikationsstil, värde för teamet, motivationsfaktorer, grundläggande rädslor och beteende under press.

Använd ThomasPPA för att:

  • Hantera beteende under press
  • Förbättra kommunikationen i teamet eller mellan tränare och utövare
  • Öka fokus
  • Identifiera utvecklingsområden
  • Hantera prestation

Vill du veta mer om hur en av våra kunder har använt ThomasPPA? Läs Kent Country Cricket Club fallstudie.

Testkonstruktör: Thomas M. Hendrickson

Utgivningsår: 1958

 

Bakgrund och teori:

I slutet av 1950-talet utvecklade Thomas Hendrickson William Moulton Marstons teorier för att skapa Person Profil Analys och dess arbetsplatsrelaterade rapporter. 1958 lanserades verktyget Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA).

ThomasPPA bygger på DISC-teorin, som ursprungligen grundades av Dr William Moulton Marston. Forskningen kring den ursprungliga DISC-teorin finns beskriven i Marstons bok ”Emotions of normal people” (1928).
Marston beskriver att det beteende som ger uttryck för våra känslor kan delas upp i fyra olika dimensioner. Beteendena representerar hur vi anser att vi beter oss i förhållande till den miljö vi verkar i.

Det finns två skalaxlar i DISC-teorin där den vågräta skalan representerar huruvida du agerar proaktivt (impulsivt) eller reaktivt (eftertänksamt). Den lodräta skallinjen har högst upp, personer som verkar väl i en utmanande miljö (mer sakorienterade) och längst ner finns personer som trivs bättre i en vänlig miljö (mer känsloorienterade). De fyra beteendekategorierna är Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance).

Format:

Thomas PPA är ett ipsativt forced choice instrument. En individs svarsmönster jämförs med dem själv istället för mot en jämförelsegrupp. För att genomföra PPA, skall individen från 4 adjektiv välja det de anser är "mest likt" och därefter "minst likt" dem. Denna process upprepas 24 gånger, vilket ger 48 val från totalt 96 ord.

PPA är tillgänglig elektroniskt via webben eller via pappersformulär. Thomas International har också utvecklat PPA+ format som är lämplig för personer i yngre åldrar eller individer som inte har huvudspråket som modersmål. PPA+ finns inte tillgängligt på svenska. 

Reliabilitet och validitet:

ThomasPPA är registrerat hos British Psychological Society (BPS) efter att det granskats efter kriterierna hos the
European Standing Committee on Tests and Testing, som är en del av the European Federation of Psychologists' Associations. I Sverige är ThomasPPA granskat av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP.

Thomas International bedriver pågående psykometrisk forskning med ThomasPPA i samarbete med Psychometrics Centre vid universitetet i Cambridge. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Vill du veta mer om en av våra kunders arbete med ThomasPPA? Läs Virgin Trains fallstudie.