PAC -Education

PACPAC -Sport

Personal Assessment Center (PAC) ger en omfattande inblick i hur individer arbetar, deras styrkor och begränsningar, deras emotionella intelligens och deras mentala kapacitet.

ÖversiktForskning

Mäter: Potentiella talanger
Typ av aktivitet: Anpassat assessment center
Tidsåtgång: Beror på behov

PAC ger en oberoende och objektiv bild av en individs förmåga att uppfylla befattningens krav. Det kan också användas för att bedöma en elevs utvecklingsbehov och behov av stöd. PAC ger er den second opinion ni behöver för att utveckla er personal och studenter och öka skolans totala resultat.

PAC-example.jpg

Använd PAC med era medarbetare för att:

 • Kostnadseffektivt bedöma kandidater utan fördomar
 • Rekrytera mot en slutlista eller när man överväger kandidater som tidigare har fungerat på en lägre nivå
 • Utvärdera befintlig talangpool och successionsplanera därefter
 • Bygga och utveckla nya team
 • Bedöma en oengagerad medarbetare
 • Identifiera utbildningsbehov innan man investerar i extern utbildning
 • Utvärdera anställda när man överväger strukturella eller kulturella förändringar

Använd PAC med era elever för att:

 • Få fördjupad insikt i hur eleven fungerar
 • Utvärdera en oengagerad elev
 • Utforska orsaken till dåligt beteende och prestation
 • Arbeta med eleverna för att identifiera deras utvecklingsbehov
 • Ge eleverna möjlighet att undersöka hur man kan nå sin fulla potential

Observera: PAC finns inte tillgängligt i Sverige. Klicka här för att se tillgängliga språk för våra verktyg.

Våra verktyg finns tillgängliga på upp till 56 språk och vi arbetar med våra partners för att säkerställa att vi ständigt uppdaterar våra bedömningsverktygs tillgänglighet. För mer information tala med er konsult om era behov.

Om ni är intresserade av att veta mer om PAC, kontakta oss via nedanstående formulär.

En Personal Assessment Center (PAC) aktivitet är en konsultledd session som ger er en fördjupad översyn av era medarbetare och den talangpotential ni har inom en grupp eller ett team. PAC kan innehålla ett brett utbud av psykometriska bedömningar och information om era medarbetare. Om ni är intresserade av att veta mer om de bedömningar och undersökningar som kan ligga till grund för er benchmark, ta en titt på vetenskapen bakom våra bedömningsverktyg här.