ThomasBPA -Education

ThomasBPAThomasBPA -Sport

ThomasBPA möjliggör för er att identifiera en befattnings beteendemässiga krav vilket hjälper er att; rekrytera rätt person till rätt plats, identifiera utvecklingsbehov, omstrukturera roller och omfördela resurser.

ÖversiktForskning

Mäter: Befattningens beteendemässiga krav
Typ: Ipsativ psykometrisk analys
Tidsåtgång: 20 minuter


Kvalifikationer och tidigare erfarenheter berättar bara hur väl en kandidat kommer att "passa" i er organisation. Med hjälp av befattningsprofilering kan ni inte bara identifiera de personer som har rätt kompetens för rollen men som dessutom kommer att göra det på ett sätt som bäst uppfyller er organisations behov.

Om ni har en medarbetare som kräver utveckling, eller som inte verkar prestera tillfredställande, kan befattningsprofilering hjälpa er att förstå om det finns en obalans mellan roll och arbetsstil. Med denna kunskap kan ni rikta utvecklingsinsatser, omstrukturera rollen eller omplacera den enskilde till en roll där individen kan dra nytta av sina starka sidor.

Job_Sample.jpg

Använd ThomasBPA för att:

  • Rekrytera eller välja rätt person till rätt befattning
  • Identifiera medarbetare som ska befordras
  • Skapa utvecklingsplaner
  • Omstrukturera roller
  • Förstå orsaker till underprestation
  • Identifiera medarbetare på "fel" plats och omplacera dem till mer lämpliga roller

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt ThomasBPA? Läs Jumar Solutions fallstudie.

ThomasBPA gör att ni kan identifiera de beteendemässiga kraven för tjänsten ni rekryterar för. Tillsammans med ThomasPPA hjälper ThomasBPA er att matcha kandidater och medarbetare mot den aktuella befattningen med hjälp av en "matchningsgradsskala". För mer information om forskningen bakom ThomasPPA, klicka här och välj "Forskning".    

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt ThomasBPA? Läs Jumar Solutions fallstudie.