HPTI

ThomasPPAThomasTST/GIA

High Potential Trait Indicator (HPTI) hjälper till att identifiera ledarpotential genom att utforska en individs personlighetsdrag och ge en inblick i hur lämpade de kan vara för en viss arbetsroll eller position. Bedömningen är enkel att genomföra och ger en omfattande rapport om individen. Med förståelse för en individs personlighet och hur detta interagerar med en viss funktion eller roll, kan ni samarbeta för att de ska kunna utveckla sina styrkor och utvecklingsområden för att nå sin fulla potential i arbete som de är väl lämpade för.

ÖversiktForskning

Det krävs starka ledare för att kunna formulera och kommunicera strategi och driva en verksamhets vision och utveckling. HPTI (High Potential Trait Indicator) är utformad för att ge insikt om en individs potential att bli en framgångsrik ledare och indikerar:

 • Sannolikheten är för att hen kommer att bli en framgångsrik ledare
 • Hur bra hen kommer att hantera pressade situationer
 • Om hen har en stark arbetsmoral
 • Om hen är öppen för nya arbetssätt
 • Hur hen hanterar svåra samtal
 • Huruvida hen kommer att trivas i en konkurrensutsatt miljö
 • Vilken ledarskapsutbildning hen skulle de dra nytta av

Mäter: Personlighet och potential
Typ av verktyg: Normativt psykometriskt test
Tidsåtgång: 8 - 10 minuter

HPTI ger er en inblick i en individs personlighetsdrag och hur lämpade de är för en viss roll eller position. Det hjälper er att se till att ni har rätt personer på rätt plats och att de utvecklas för att nå sin fulla potential.

Använd HPTI för att:

 • Identifiera styrkor och utvecklingsområden
 • Öka självmedvetenheten
 • Få ett gemensamt språk kring personlighet
 • Identifiera kandidater med hög ledarpotential
 • Få mer underlag för att rekrytera kandidater som kommer att trivas i snabba och föränderliga miljöer
 • Successionsplanering
 • Identifiera interna talanger med hög ledarpotential
 • Implementera utvecklingsplaner
 • Ökad självmedvetenhet och medvetenhet om andra
 • Identifiera och maximera teamstyrkor
 • Identifiera och minska kompetensgap i teamet
 • Behåll framtida ledare genom att investera i deras utveckling
 • Utveckla de bästa talangerna till mer seniora roller
 • Medarbetarengagemang
 • Utveckla ett ledarskap som representerar och kan driva företagets vision och kultur

Testkonstruktörer: Ian MacRae&Adrian Furnham
Skapades: 2006 

 

Bakgrund och teori: 

High Potential Traits Inventory (HPTI) utvecklades av Ian MacRae och Adrian Furnham vid University College London (UCL) och High Potential Psychology Ltd.

Thomas HPTI har utformats utifrån en "optimal"-modell.  Denna modell förutsätter att en individs personlighetsegenskaper kan betraktas som "optimala" baserat på kraven för en viss arbetsroll eller position.

De egenskaper som mäts i HPTI är följande:

 • Målmedvetenhet
 • Känslomässig stabilitet
 • Nyfikenhet
 • Riskhantering
 • Acceptans för otydlighet
 • Tävlingbenägenhet

En individs svar på HPTI kommer att reflekteras tillbaka som en position på ett kontinuum för var och en av de sex egenskaperna och placeras i en av de fyra nivåerna: Låg, Måttlig, Optimal eller Överdriven. För mycket eller för lite av en egenskap kommer att ha fördelar såväl som nackdelar. Vissa egenskapsnivåer kan indikera en stor potential att lyckas eller potentiellt indikera egenskaper som kan avleda en annars framgångsrik person.

Format:

HPTI är ett självrapporterande formulär som besvaras efter en Likertskala från 1= håller inte med alls till 7 = instämmer helt. HPTI tar cirka 8 minuter att genomföra. 

Reliabilitet och validitet:

HPTI har utvecklats under många år i samarbete med experter, yrkesverksamma och utövare genom forskningsprogram och i samarbete med forskare vid University College London och High Potential Psychology Ltd.

HPTI har grundligt validerats och optimerats för att användas i arbetsmiljön efter psykometrisk forskning med tusentals deltagare, där den förvärvade datan har använts för avancerade statistiska metoder.