Diagnostika

TEIQue-SF -SportDiagnostika -Education

Teamdiagnostika är ett endagsprogram som genomförs och handleds av en våra konsulter. Utifrån Thomas verktyg har diagnostikan utformats specifikt för att ge en expertbedömning av ert team som gör att ni kan hantera, motivera och inspirera dem på ett mycket effektivt sätt.

ÖversiktForskning

Mäter: Teamets kompetens
Typ av verktyg: Stödprogram
Tidsåtgång: En dag

Diagnostika är en expertbedömning av ert team som gör det möjligt för dem att förstå hur de effektivt ska kunna arbeta tillsammans. Ni kommer att få verktyg för att öka trivsel och moral, fastställa utbildnings- eller utvecklingsbehov och identifiera kompetensluckor som kan fyllas genom rekrytering. Resultatet ger en höjning av prestation och minskad personalomsättning.

Diagnostic_Sample.jpg

Använd Diagnostika för att:

  • Få teamet att arbeta mot gemensamma mål
  • Utveckla en plattform för öppen kommunikation
  • Maximera teamets styrkor
  • Lösa konflikter
  • Identifiera kompetensbrister för att informera HR


Observera: Diagnostika finns inte tillgängligt i Sverige. Klicka här för att se tillgängliga språk för våra verktyg.

Våra verktyg finns tillgängliga på upp till 56 språk och vi arbetar med våra partners för att säkerställa att vi ständigt uppdaterar våra bedömningsverktygs tillgänglighet. För mer information tala med er konsult om era behov.

Om du är intresserad av att får reda på mer om vår Diagnostika, kontakta oss via nedanstående formulär.

Thomas diagnostikaprocess är en konsultledd aktivitet med fokus på grupper och team inom er verksamhet. En Thomaskonsult kommer att använda en rad av psykometriska bedömningsverktyg för att få en djupare förståelse för bland annat teamets kommunikationsstilar, emotionella egenskaper, inlärningshastigheter och motivationsfaktorer.

Om ni är intresserade av att veta mer om de bedömningar och undersökningar som kan ligga till grund för en diagnostika, lär mer under "Forskning" hos respektive bedömningsverktyg här.


Observera: Diagnostika finns inte tillgängligt på svenska. Klicka här för att se tillgängliga språk för våra verktyg.

Våra verktyg finns tillgängliga på upp till 56 språk och vi arbetar med våra partners för att säkerställa att vi ständigt uppdaterar våra bedömningsverktygs tillgänglighet. För mer information tala med er konsult om era behov.

Om du är intresserad av att får reda på mer om vår Diagnostika, kontakta oss via nedanstående formulär.