Benchmarking -Education

BenchmarkingBenchmarking -Sport

Benchmarking är en konsulttjänst som hjälper er att identifiera de egenskaper som gör era talanger framgångsrika. Vi skapar en ideal profil av beteendemässiga egenskaper och mental kapacitet så att ni kan rekrytera och utveckla medarbetare utifrån den mallen.

ÖversiktForskning

Mäter: Fastställer riktmärke för beteendemässiga och kognitiva förmågor
Typ av verktyg: Konsultativa tjänster

Som skolledare, strävar ni efter höga resultat och behöver högkvalitativa lärare för att klara detta. Genom att identifiera de egenskaper som gör dessa människor framgångsrika ger det er möjlighet att hitta fler personer som fungerar likadant, antingen från er befintliga personalstyrka eller genom extern rekrytering. Denna information är ovärderlig för successionsplanering och för att utveckla de chefer som kan förbättra er verksamhet.

Benchmarking_MockUp.jpg

Använd Benchmarking för att:

 • Identifiera era bästa medarbetare och vad som får dem att lyckas
 • Fastställa prestationsmål
 • Rekrytera endast högkvalitativa medarbetare
 • Utveckla era framtida stjärnor
 • Hantera er medarbetare mer effektivt

Om ni vill veta mer om benchmarking med Thomas, kontakta oss via nedanstående formulär.

Observera: Benchmarking finns inte tillgängligt i Sverige. Klicka här för att se tillgängliga språk för våra verktyg.

Våra verktyg finns tillgängliga på upp till 56 språk och vi arbetar med våra partners för att säkerställa att vi ständigt uppdaterar våra bedömningsverktygs tillgänglighet. För mer information tala med er konsult om era behov.

Om du är intresserad av att får reda på mer om Benchmarking kontakta oss via nedanstående formulär.

Vill ni ta bort stressen från era medarbetarrelaterade beslut? Vårt utbud av verktyg kan hjälpa er att fatta mer välgrundade beslut och utveckla HR-strategier för att ta itu med allt från att förbättra rekrytering, skapa förståelse och anpassa företagskultur, vilket ökar medarbetarnas produktivitet och prestation att minska företagets personalomsättning.

Benchmarking är en samarbetsövning mellan er och Thomas International som använder statistiska metoder för att jämföra bedömningsanalyser profiler och prestation mot till framgångsfaktorerna i er organisation. Er dedikerade Thomaskonsult arbetar med er för att identifiera vilken kombination av bedömningar och/eller undersökningar skulle vara den lämpligaste för er organisation för att kopplas till er prestation.

Thomas International erbjuder olika nivåer av benchmarkingtjänster för att tillgodose alla typer av organisationer. Från att utforska trender på en liten grupp av medarbetare till att genomföra omfattande statistiska analyser på ett stort urval, våra team av tekniska experter och analytiker matchar analysdata med era nyckeltal för att identifiera de egenskaper som presterar bäst. Er Thomaskonsult kommer att arbeta med er för att skapa och genomföra benchmarking i samarbete med er och vårt team.

Genom att använda den mängd data som varje medarbetare genererar, kan benchmarking hjälpa er fatta mer exakta och tillförlitliga beslut genom hela medarbetarens livscykel:

 • Rekrytering
 • Behålla medarbetare
 • Utbildning och utveckling
 • Teamarbete
 • Prestation
 • Ledarskap
 • Förvaltning
 • Successionsplanering
 • Engagemang och motivation
 • Produktivitet

Att få en bättre förståelse för kultur, styrkor, utmaningar och kompetensbrister inom organisationen kan bidra till att skapa, förädla och genomföra nödvändiga beslut och strategier för att driva en positiv förändring.

Benchmarking med Thomas International kan baseras på ett urval av psykometriska bedömningsverktyg. Ni kan koppla kognitiv förmåga, beteendestilar och emotionella profiler mot organisationens resultatstatistik. Vår 360-analys kan användas för att ge objektiva mått på era medarbetares kompetens och vårt Engageverktyg kan användas som ett resultatmått på en benchmarkingaktivitet.

Om ni är intresserade av att veta med om den vetenskapliga bakgrunden till våra verktyg, klicka här och välj fliken ”forskning”.

Observera: Benchmarking finns inte tillgängligt i Sverige. Klicka här för att se tillgängliga språk för våra verktyg.

Våra verktyg finns tillgängliga på upp till 56 språk och vi arbetar med våra partners för att säkerställa att vi ständigt uppdaterar våra bedömningsverktygs tillgänglighet. För mer information tala med er konsult om era behov.