Anpassad Thomas360-Sport

Anpassad Thomas360-EducationThomasPPA

Hur fastställer ni att era idrottare, tränare och medarbetare snabbt kan identifiera orsaker till underprestation och samtidigt hålla de högpresterande fokuserade? Feedback från nyckelpersoner på arbetet är ett kraftfullt sätt att upptäcka resultatskillnader. Det möjliggör också för er att identifiera hur självmedvetna era team är och förståelse för vilken inverkan de har på resten av organisationen.

ÖversiktForskning

Mäter: Prestationsgap, utvecklingsmöjligheter
Typ av analys: Frågeformulär

Thomas360 ger en objektiv ram för att identifiera en individ eller grupps prestationsgap och skapar en miljö för konstruktiv och ärlig feedback. Med hjälp av Thomas360 kan chefer, tränare eller spelare snabbt utveckla sin självkännedom genom att samla in feedback från dem de arbetar eller spelar med och sedan jämföra denna feedback med sin egen uppfattning om sin prestation.

360_Sample.jpg

Anpassad Thomas360 kan hjälpa er att:

  • Identifiera underliggande teamproblematik som kan påverka resultat
  • Upptäcka styrkor och svagheter i coachningen
  • Bidra till att utveckla strategier för bättre kommunikation mellan laget, utövarna och tränarna
  • Belysa områden för potentiell utveckling

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt Anpassad Thomas360? Läs Siemens fallstudie.

Om ni är intresserade av att veta mer om Anpassad Thomas360, kontakta oss via formuläret nedan: 

Testkonstruktör: Sarah Hamilton-Gill
Utgivningsår: 2012

Bakgrund och teori:

Anpassad Thomas360 utvecklades 2012 av Sarah Hamilton tillsammans med Thomas International.

360 graders feedback ger individer en bättre förståelse för deras prestation eftersom de svarande ger ett "360 graders" perspektiv på individens kompetenser, vilket bidrar till att minska en individs egna fördomar.

Respondentens svar förblir konfidentiella och anonyma under hela processen och ger dem möjlighet att svara mer fritt på ett öppet och ärligt sätt. Med Anpassad Thomas360 kan man välja relevanta områden för er organisation, antingen genom att välja utifrån de åtta frågemallarna eller välja från 31 kompetenser.

Format:

Utgå från en mall eller välj kompetenser för att skapa mallen för er 360-analys. 
Respondenterna betygsätter individens resultat på varje kompetens på en skala från 1-7 (1= ”gör detta i låg utsträckning” och 7 = ”gör detta i hög utsträckning”).  

Det finns också ett avsnitt som gör det möjligt för respondenten att skriva kommentarer i fritext. Rapporten ger poäng från alla respondenter samt belyser de områden med störst skillnader mellan egenbedömning och respondenternas poäng. Detta hjälper individen att identifiera områden där det kan finnas skillnader mellan den egna uppfattningen och verkligheten

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt Anpassad Thomas360? Läs Siemens fallstudie.