Anpassad Thomas360-Education

Anpassad Thomas360Anpassad Thomas360-Sport

Hur fastställer ni att era lärare snabbt kan identifiera orsaker till underprestation och samtidigt hålla de högpresterande fokuserade? Feedback från nyckelpersoner på arbetet är ett kraftfullt sätt att upptäcka resultatskillnader. Det möjliggör också för er att identifiera hur självmedvetna era lärare är och förståelse för vilken inverkan de har på sina kollegor och elever.

ÖversiktForskning

Mäter: Prestationsgap, utvecklingsmöjligheter
Typ av analys: Frågeformulär

Anpassad Thomas360 ger en objektiv ram för att identifiera utvecklingsområden, öka självkännedom och skapa målinriktade utvecklings- och utbildningsplaner i linje med verksamhetens mål. Det skapar en miljö för konstruktiv feedback, så att medarbetarna får förståelse för sin personliga påverkan och hur de kan förbättra sin effektivitet

360_Sample.jpg

Anpassad Thomas360 kan hjälpa er att:

  • Se till att ni levererar enligt det ni strävar efter att göra
  • Se till att undervisningsstrategier genomförs och mottages väl
  • Identifierar styrkor och svagheter
  • Öppna diskussioner om hur prestation kan förbättras

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt Anpassad Thomas360? Läs Siemens fallstudie.

Om du är intresserad av att veta mer om Anpassad Thomas360, kontakta oss via formuläret nedan: 

Testkonstruktör: Sarah Hamilton-Gill
Utgivningsår: 2012

Bakgrund och teori:

Anpassad Thomas360 utvecklades 2012 av Sarah Hamilton tillsammans med Thomas International.

360 graders feedback ger individer en bättre förståelse för deras prestation eftersom de svarande ger ett "360 graders" perspektiv på individens kompetenser, vilket bidrar till att minska en individs egna fördomar.

Respondentens svar förblir konfidentiella och anonyma under hela processen och ger dem möjlighet att svara mer fritt på ett öppet och ärligt sätt. Med Anpassad Thomas360 kan man välja relevanta områden för er organisation, antingen genom att välja utifrån de åtta frågemallarna eller välja från 31 kompetenser.

Format:

Utgå från en mall eller välj kompetenser för att skapa mallen för er 360-analys. 
Respondenterna betygsätter individens resultat på varje kompetens på en skala från 1-7 (1= ”gör detta i låg utsträckning” och 7 = ”gör detta i hög utsträckning”).  

Det finns också ett avsnitt som gör det möjligt för respondenten att skriva kommentarer i fritext. Rapporten ger poäng från alla respondenter samt belyser de områden med störst skillnader mellan egenbedömning och respondenternas poäng. Detta hjälper individen att identifiera områden där det kan finnas skillnader mellan den egna uppfattningen och verkligheten

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt Anpassad Thomas360? Läs Siemens fallstudie.