ThomasPPA

PAC -SportHPTI

På enbart 8 minuter ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? Hur kommunicerar de? Är de självstartande? Vad motiverar dem?

ÖversiktForskning

Mäter: Beteende
Typ av verktyg: Ipsativ psykometrisk analys
Tidsåtgång: 8 minuter

 Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) ger en korrekt bild av hur människor agerar på arbetet och ger en högre säkerhet vid rekrytering, identifierar var ni ska fokusera er utvecklingsbudget och förståelse för var insatser bör göras för att undvika personalomsättning. 

ThomasPPA tar bara ca 8 minuter att färdigställa. Ni får därefter information om en individs styrkor och begränsningar,  kommunikationsstil, värde för organisationen, motivationsfaktorer, grundläggande rädslor och beteende under press.
 
När PPA:n är ifylld har ni omedelbar tillgång till ett stort antal rapporter (beroende på vilket språk upp till 20 olika rapporter för olika ändamål) som möjliggör för er att matcha personer till befattningar, sålla CVs, coacha, utveckla och utbilda era medarbetare.

PPA-Sample-(1).jpg

Använd ThomasPPA för att:

  • Rekrytera rätt person
  • Förbättra kommunikationen
  • Motivera och engagera medarbetarna
  • Identifiera utvecklingsområden
  • Hantera prestation

Vill du veta mer om en av våra kunders arbete med ThomasPPA? Läs Virgin Trains fallstudie.

Om ni är intresserade av mer information kring ThomasPPA, fyll i nedanstående formulär och vi tar kontakt med er inom kort. 

Testkonstruktör: Thomas M. Hendrickson

Utgivningsår: 1958

 

Bakgrund och teori:

I slutet av 1950-talet utvecklade Thomas Hendrickson William Moulton Marstons teorier för att skapa Person Profil Analys och dess arbetsplatsrelaterade rapporter. 1958 lanserades verktyget Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA).

ThomasPPA bygger på DISC-teorin, som ursprungligen grundades av Dr William Moulton Marston. Forskningen kring den ursprungliga DISC-teorin finns beskriven i Marstons bok ”Emotions of normal people” (1928).
Marston beskriver att det beteende som ger uttryck för våra känslor kan delas upp i fyra olika dimensioner. Beteendena representerar hur vi anser att vi beter oss i förhållande till den miljö vi verkar i.

Det finns två skalaxlar i DISC-teorin där den vågräta skalan representerar huruvida du agerar proaktivt (impulsivt) eller reaktivt (eftertänksamt). Den lodräta skallinjen har högst upp, personer som verkar väl i en utmanande miljö (mer sakorienterade) och längst ner finns personer som trivs bättre i en vänlig miljö (mer känsloorienterade). De fyra beteendekategorierna är Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance).

Format:

Thomas PPA är ett ipsativt forced choice instrument. En individs svarsmönster jämförs med dem själv istället för mot en jämförelsegrupp. För att genomföra PPA, skall individen från 4 adjektiv välja det de anser är "mest likt" och därefter "minst likt" dem. Denna process upprepas 24 gånger, vilket ger 48 val från totalt 96 ord.

PPA är tillgänglig elektroniskt via webben eller via pappersformulär. Thomas International har också utvecklat PPA+ format som är lämplig för personer i yngre åldrar eller individer som inte har huvudspråket som modersmål. PPA+ finns inte tillgängligt på svenska. 

Reliabilitet och validitet:

ThomasPPA är registrerat hos British Psychological Society (BPS) efter att det granskats efter kriterierna hos the
European Standing Committee on Tests and Testing, som är en del av the European Federation of Psychologists' Associations

Thomas International bedriver pågående psykometrisk forskning med ThomasPPA i samarbete med Psychometrics Centre vid universitetet i Cambridge. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Vill du veta mer om en av våra kunders arbete med ThomasPPA? Läs Virgin Trains fallstudie.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.