DECLARAŢIA GDPR 2016/679

Introducere

Thomas International este unul dintre principalii furnizori de teste psihometrice şi evaluări online, consultanță și produse și servicii conexe.

Thomas International este un operator de date care prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Articolele 28 și 29 din GDPR 2016/679.

Această Declarație descrie modul în care trebuie colectate, prelucrate și stocate datele personale pentru a respecta standardele Thomas International de protecție a datelor și normele impuse de GDPR 2016/679.

Declarație de intenție;

Această declarație de protecție a datelor atestă faptul că Thomas International:

 • Respectă normele GDPR 2016/679 și bunele practici din domeniu
 • Protejează drepturile persoanelor care îşi furnizează date cu caracter personal
 • Dă dovadă de transparenţă în ceea ce priveşte modul în care stochează și procesează datele personale
 • Se protejează de riscurile unor posibile încălcări a securității datelor cu caracter personal

Thomas International procesează date personale în conformitate cu articolul 5 din GDPR (2016/679);

 1. prelucrate în mod legal, corect și într-o manieră transparentă în raport cu persoanele care îşi furnizează datele cu caracter personal
 2. colectate în scopuri specificate, clare și legitime și ulterior, fără a fi utilizate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, cercetări științifice sau istorice sau scopuri statistice nu sunt considerate a fi incompatibile cu scopurile inițiale;
 3. adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care datele sunt procesate;
 4. precis și, dacă este necesar, actualizat; trebuie luate toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 5. păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai îndelungate, în măsura în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare, în motive de interes public, sau pentru cercetări științifice ori istorice, sau în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice necesare cerute de GDPR pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor;
 6. prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

Securitatea datelor

Thomas International Ltd acționează în conformitate cu Articolul 32 din GDPR 2016/679.
Thomas International utilizează un Furnizor de servicii de stocare a datelor de Nivel 1; http://www.telehouse.net/

Transferul de date

Thomas International nu transferă date europene în afara Spațiului Economic European.

Conformitate

Thomas International a numit un Responsabil cu protecția datelor, care își îndeplinește atribuțiile în conformitate cu Articolele 38 și 39 din GDPR 2016/679.

Înștiințarea privind încălcarea securității datelor cu caracter personal

Thomas International acționează în conformitate cu Articolul 33 din GDPR 2016/679.

Acces

Thomas International acționează în conformitate cu Articolul 15 din GDPR 2016/679.


Cererile de acces trebuie să fie făcute printr-o Solicitare de acces la subiect.


Cererea de acces la un subiect de la un "Utilizator de serviciu/ produs" TREBUIE să fie realizată în mod oficial prin intermediul Administratorului de cont ( Operator de date personale ). Contactați Administratorul contului pentru mai multe detalii.


Taxa pentru o Solicitare de acces la subiect este de 10 £ pentru o cerere.


Cererea de acces la un subiect va primi răspuns în termen de 40 de zile de la înregistrarea plății.


Vă rugăm să rețineți că datele nu vor fi difuzate fără:

 • Indicaţii formale din partea Administratorul de cont (Operator de date personale)
 • Validarea în două etape a identității Subiectului datelor.

Contact

Pentru informații suplimentare privind Thomas International și GDPR 2016/679, puteţi scrie un e-mail la gdpr@thomas.co.uk

Versiunea: 1 Revizia: 0   30/11/2017
Declaraţia TTD05_GDPR 2016/679