Indywidualny plan rozwojowy

Zmiana zawodowa po trzydziestcePomysły na zmianę zawodową

Stworzenie szablonu indywidualnego planu rozwojowego jest relatywnie prostą ale skuteczną drogą to utworzenia planu rozwoju Twoich talentów.

Czym jest indywidualny plan rozwojowy?

Indywidualny plan rozwojowy jest narzędziem służącym do monitorowania potrzeb i aspiracji. Proces uzupełniania planu daje możliwość refleksji na temat osobistych i zawodowych celów, a także zastanowienia się, jakie umiejętności oraz cechy trzeba wykształcić, aby te cele zrealizować.  

W szablonie planu przewidziane jest miejsce na wypunktowanie celów, ocenę obecnej sytuacji, a także konkretnych kroków jakie należy powziąć. Cele rozwojowe powinny zostać podzielone na etapy z jasno określonym sposobem pomiaru wykonania zadania.

Indywidualny plan rozwojowy jest najbardziej efektywny kiedy jest stosowany regularnie. Pomaga to utrzymać właściwy kierunek działania, monitorowania postępów i zmiany strategii tak, by w każdym momencie służyła ona realizacji celów.

Przykładowy plan

Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu, warto jest przyjrzeć się kilku przykładom.  Oto nasza propozycja:

 1. Ustal cele
  Pierwsza sekcja planu to miejsce na wpisanie celów i zakładanych ram czasowych. Wskazówka: zastanów się co chcesz osiągnąć przez następne 12 miesięcy. Może to być np. awans, nabycie kolejnej umiejętności, lub wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnym zadaniem. Do każdego celu przypisz termin realizacji oraz priorytet. Nie zapomnij o weryfikacji: skąd będziesz wiedział, że cel został zrealizowany? Jak zmierzysz swój sukces?  
 2. Ustalenie braków kompetencyjnych. 
  Czyli umiejętności lub doświadczenia, które byłyby Ci potrzebne aby zrealizować swoje cele. W czym jesteś dobry? Gdzie potrzebowałbyś pomocy? Co może uniemożliwić Ci realizację celu? Jakie informacje zwrotne otrzymujesz na ten temat od otoczenia?
   
 3. Strategia rozwojowa
  Obok każdego z celów i listy potrzebnych do jego realizacji umiejętności, wypisz działania które podejmiesz, aby te umiejętności rozwinąć. Wskazówka: działania mogą obejmować formalne kursy lub warsztaty, ale też lekturę opracowań lub wsparcie bardziej doświadczonych kolegów. Nie ma jedynego właściwego sposobu na rozwijanie kompetencji, a wybór rozwiązania które najbardziej Ci odpowiada zwiększy Twoje szanse na sukces.

Korzyści

Dobry plan rozwojowy pomoże Ci przekuć ambicje i pomysły w działania. Posiadanie ciągłych możliwości rozwoju ma korzystny wpływ na poziom motywacji. Nie tylko sam proces nspiruje ludzi do osiągania lepszych wyników, ale osiąganie osobistych celów sprawia, że stają się bardziej cennymi pracownikami dla organizacji.

Planowanie rozwoju jest procesem, gdzie obie strony wygrywają. Na co więc czekasz? Już dziś zacznij tworzyć swój indywidualny plan rozwojowy.