Warunki korzystania z systemu

Poniżej znajdują się warunki korzystania z witryny Thomas International, rozwiązań Thomas oraz zasady etyczne dotyczące korzystania z poszczególnych narzędzi.

Informacje dotyczące poufności i ochrony danych osobowych

Poufność i ochrona danych osobowych

Osoby korzystające z niniejszej witryny internetowej należą do jednej z poniższych kategorii:

 1. Osoby odwiedzające, których celem jest uzyskanie informacji na temat Thomas International oraz potencjalne nawiązanie kontaktu z firmą (“Odwiedzający”); 
 2. Klienci korzystający z Platformy Thomas (“Klient online”); 
 3. Osoby zaproszone przez Klientów online do wypełnienia analizy Thomas lub biorące udział w procesach rekrutacyjnych (“Kandydat”). 

Sposób przetwarzania danych osobowych zależny jest od kategorii użytkownika witryny. Część informacji odnosi się do wszystkich użytkowników – umieszczone są w niniejszym dokumencie poniżej.  

Odwiedzający 
Osoby odwiedzające witrynę mają możliwość skontaktowania się z Thomas International przez email, telefon oraz formularz kontaktowy. Jeśli taki kontakt nastąpi, dane które zostaną przekazane tą drogą zostaną zachowane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu zwrotnego i udzielenia informacji dotyczących oferowanych przez Thomas International rozwiązań i usług. Dane osobowe zostaną przekazane lokalnemu konsultantowi Thomas International.  

Klient online 
Dane osobowe klientów online są przechowywane na indywidualnych kontach online na Platformie Thomas, chronionych hasłem. W momencie założenia konta online, użytkownik systemu otrzymuje login oraz hasło dostępowe. Login stanowi identyfikację osoby która otrzyma dostęp do danych przechowywanych na koncie. Thomas International dokłada wszelkich starań, aby dane przechowywane na kontach online były należycie chronione. Thomas International nie udostępnia danych osobowych przechowywanych na kontach online osobom trzecim (chyba, że tak stanowi prawo).  

Kandydat 
Osoby biorące udział w procesach rekrutacyjnych udostępniają dane do celów realizacji tych procesów. Osoba może otrzymać od firmy prowadzącej rekrutację zaproszenie do wykonania testów psychometrycznych w rekrutacji z zewnątrz firmy, lub jako element wewnętrznego procesu oceny. Udostępniane przez kandydatów informacje są przetwarzane przez firmę prowadzącą rekrutację (oraz Thomas International na jej zlecenie), w celu analizy aplikacji - jeśli osoba jest kandydatem zewnętrznym, lub dokonania oceny - jeśli osoba aplikuje w rekrutacji wewnętrznej.  Po zakończeniu wypełniania analizy dane są przetwarzane i przechowywane przez podmiot rekrutujący – administratora analizy.

Klikając w link otwierający analizę, osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmiot rekrutujący, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją. W każdej chwili można zrezygnować ze składania aplikacji.

Jeżeli analiza dotyczy pracownika już zatrudnionego w firmie przeprowadzającej analizę, jej wyniki mogą być wykorzystywane przez pracodawcę do celów rozwojowych lub/i transferów na inne stanowiska, a także mogą być udostępniane menadżerom i liderom zespołów, jeżeli tak stanowią wewnętrzne regulacje firmy przeprowadzającej analizę.

Wszystkie osoby 
Thomas International nie udostępnia danych osobowych przechowywanych na kontach online osobom trzecim do celów reklamowych lub promocyjnych.

Cookies

Strona wykorzystuje cookies oraz flash cookies. 

Cookies (oraz flash cookies)  są małymi plikami, złożonymi z liter i cyfr, który za zgodą użytkownika zapisuje się na komputerze. Pozwalają one odróżnić poszczególnych użytkowników strony od innych, a co za tym idzie uprzyjemnić im korzystanie z niej, dając im dostęp do informacji, które są dla nich najbardziej istotne. Mają wpływ na podniesienie jakości serwisu. W procesie wypełniania analiz system przy użyciu pliku cookie może zapamiętać np. w którym jej momencie zostało zerwane połączenie internetowe. Gdyby w tym procesie cookies nie były używane, użytkownik nie mógłby kontynuować rozpoczętej analizy w przypadku gdyby zostało zerwane połączenie internetowe.

Dzięki plikom cookie,  wykorzystywanym w serwisie mamy możliwość analizować aktywność odwiedzających, statystyki odwiedzin, czas przebywania na poszczególnych stronach oraz zależności poruszania się pomiędzy nimi. Zebrane informacje pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości a tym samym poprawia jej bezpieczeństwo oraz efektywność. Serwis w sposób automatyczny nie zbiera informacji za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookie.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek, z których można korzystać na komputerach, smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookie. Można zmienić te zasady w ustawieniach przeglądarki, najczęściej w zakładce Prywatność. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookie bądź ustawić, aby przeglądarka informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu przeglądarki. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na wyświetlanie naszej strony oraz na możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności.

Gwarantujemy, że cookies, których używamy mają na celu jedynie poprawę działania serwisu, nie śledzą użytkownika, nie są wykorzystywane do analizy pod kątem dostarczania użytkownikowi sprofilowanych reklam lub innych celów marketingowych oraz nie zapisują informacji o stronach, które użytkownik odwiedził w Internecie.

Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się tutaj.

Eksport danych

Jeśli podmiot korzystający z Platformy Thomas International (firma zlecająca analizę) znajduje się poza granicami UE możliwe jest przesyłanie danych osobowych przechowywanych na stronie do krajów, gdzie prawo związane z ich ochroną nie ma tak szerokiego zakresu jak w krajach z obrębu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże Thomas International dokłada wszelkich starań, podejmując wszystkie możliwe kroki w celu zapewnienia takiego samego poziomu zabezpieczeń danych, jaki obowiązuje w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polityka prywatności 

Gwarantujemy zachowanie prywatności przechowywanych w systemie danych.  Do podawanych przez użytkownika informacji mogą mieć dostęp jedynie trzy potencjalne grupy osób:

 • Administrator konta, wybrany w celu zarządzania nim.  O ile nazwa użytkownika i hasło są przechowywane w sposób bezpieczny, żadna inna osoba, spoza listy poniżej, nie posiada dostępu do podawanych informacji.
 • Inne osoby, którym informacje są przesyłane na polecenie Administratorów z ramienia firmy.  Strona daje możliwość przesyłania dotyczących profili raportów pocztą elektroniczną.  Ryzyko tego procesu ponosi użytkownik, a związane ono jest z poprawnym wpisaniem odpowiedniego adresu email.
 • Podmiot rekrutujący jeśli dane są udostępniane w toku procesu rekrutacyjnego
 • Thomas International może, raz na pewien czas, przeprowadzać anonimowe badania przy pomocy wprowadzonych przez użytkowników danych. Oznacza to, że możliwe jest analizowanie wyników kandydatów w powiązaniu z analizą statystyczną dużych grup osób znajdujących się w bazie.  W związku z tymi badaniami Thomas International nie kontaktuje się z osobami, których dotyczą dane, nie robią tego również osoby przeprowadzające badania.  W procesie tym niemożliwa jest identyfikacja użytkownika.
 • Thomas International nie przekazuje podawanych przez użytkowników informacji do żadnej innej organizacji.

SLG Thomas International Poland Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
www.thomasinternational.net

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 22 3553300 lub pisząc: [email protected]

Wersja poprawiona: 1 lipca 2016 
 

Zasady etyczne dotyczące stosowania narzędzi Thomas

Zasady etyczne dotyczące stosowania Thomas PPA

Nie ma ani złych, ani dobrych profili. SĄ RÓŻNE! W różny sposób mogą być dopasowane do stanowiska lub działalności, jaką dana osoba aktualnie się zajmuje.

Analiza Thomas PPA jest, zatem narzędziem pomocniczym w działaniach, mających na celu: dopasowanie cech osobowości do cech pożądanych na danym stanowisku pracy, zwiększenie zaangażowania, a co za tym idzie większej efektywności i motywacji pracowników/kandydatów.

Z A S A D Y

 • Jedynie certyfikowani specjaliści Metody Thomas International (TI) - posiadający certyfikat TI - mogą posługiwać się Metodą TI.
 • Analizowane osoby muszą być poinformowane o tym, że analiza Thomas PPA jest tylko jednym z elementów określających całokształt ich kompetencji i że dotyczy to cech osobowych tychże osób.
 • Ogromną zaletą Metody TI jest to, że ułatwia dyskusję pomiędzy osobą analizowaną i analizującą. Ważne jest, aby od początku stworzyć przyjazną atmosferę. Ważne jest też, aby informować co oznaczają poszczególne wykresy, żeby opisywana osoba mogła się wypowiedzieć, co do rezultatu analizy. Ma to stanowić podłoże do wzajemnej dyskusji na temat analizowanej osoby i jej zachowania w stosunku do otoczenia.
 • Wyniki analizy Thomas PPA mają być objęte tajemnicą zawodową. Należy o tym zawsze pamiętać.
 • W przypadku pracowników i kandydatów do pracy poddanie się badaniu Metodą TI i przekazanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Zabronione jest stosowanie żądań w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych następuje z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Osoba poddana badaniu uprzednio wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

UWAGI DLA SPECJALISTÓW

 • Specjaliści posługujący się Metodą TI powinni przeprowadzić co najmniej 50 analiz Thomas PPA
  w ciągu roku, aby zachować umiejętność posługiwania się metodą na właściwym poziomie.
 • Wszyscy użytkownicy Metody TI będą informowani o nowościach związanych z systemem za pośrednictwem odpowiedzialnych konsultantów regionalnych.
 • Użytkownicy Metody TI, którzy mają trudności z interpretacją wykresów zobowiązani są do kontaktowania się
  z przedstawicielem SLG Thomas International w Polsce.
 • Osoby, które nie ukończyły cyklu szkolenia, a tym samym nie uzyskały certyfikatu uprawniającego do korzystania
  z Metody TI, aby móc korzystać z metody zobowiązane są do powtórzenia szkolenia lub jego części w celu uzyskania certyfikatu.
 • Osobom certyfikowanym, które miały przerwę dłuższą niż 6 miesięcy w stosowaniu Metody TI, zaleca się powtórzenie szkolenia lub jego części.

 

Zasady etyczne dotyczące stosowania Baterii testów Thomas TST/GIA     


Bateria Testów do Selekcji i Treningów (Thomas TST)/ Bateria Testów Thomas GIA to narzędzia pozwalające określić jak szybko, niezależnie od dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia, dana osoba potrafi przyswoić sobie nowe umiejętności i nabrać rutyny w pracy. Są one w pełni profesjonalnymi, znormalizowanymi w warunkach polskich narzędziami, spełniającymi wszelkie psychometryczne kryteria testów do badania inteligencji. Zastosowanie Thomas TST/GIA wymaga przestrzegania zasad etycznych, charakterystycznych dla tego typu narzędzi.

Z A S A D Y

 1. Badania za pomocą Thomas TST/GIA mogą wykonywać wyłącznie certyfikowani specjaliści – Administratorzy TST/GIA, którzy pozytywne przeszli szkolenie oraz superwizję prowadzoną przez Trenerów i Konsultantów Thomas International.
 2. Administrator Thomas TST/GIA jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania procedury badawczej. Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie rzetelnych i trafnych wyników.
 3. Administrator Thomas TST/GIA posiada praktyczne umiejętności przeprowadzenia testu w czterech etapach: przygotowanie, przeprowadzenie testu, procedury końcowe, obliczanie oraz interpretacja wyników.
 4. Administrator Thomas TST/GIA przed rozpoczęciem sesji testowej informuje jej uczestników o rodzaju testu, procesów i elementów sesji testowej oraz celu badania, a także formie udzielenia informacji zwrotnej.
 5. Administrator Thomas TST przystępuje do sesji testowej w pełni przygotowany.
 6. Administrator Thomas TST przeprowadza badanie tylko z wykorzystaniem oryginalnych formularzy testowych. Kopiowanie testów jest niedopuszczalne, gdyż
 7. Podczas sesji testowej Administrator Thomas TST zapewnia uczestnikom bezpieczną atmosferę, odpowiednie warunki oraz minimalizuje występowanie czynników rozpraszających.
 8. Administrator Thomas TST przelicza wyniki zgodnie z obowiązującą procedurą, z użyciem oryginalnych kluczy i oprogramowania.
 9. Analiza Thomas GIA może być przeprowadzana tylko z zachowaniem szczególnych wymogów dla tego typu testów administrowanych online. Administrator GIA dokłada wszelkich starań, aby osoba testowana wykonywała badanie w pełnej ciszy i skupieniu, po wyeliminowaniu czynników rozpraszających, na sprzęcie o odpowiednich parametrach.
 10. Na Administratorze GIA spoczywa obowiązek skutecznego poinformowania osoby o konieczności zapewnienia sobie opisanych wyżej warunków w jakich analiza może być wykonywana.
 11. Administrator Thomas TST/GIA we właściwy sposób dokonuje interpretacji wyników testu i przekazuje indywidualną informację zwrotną uczestnikom badania, zgodnie z zasadą, że każda osoba badana posiada prawo do uzyskania informacji na temat swoich wyników w formie i czasie ustalonym ze zlecającym badanie.
 12. Bezwzględnie należy traktować osobę badaną jako podmiot, a nie przedmiot badania. Należy odnosić się do niej z pełnym szacunkiem.
 13. Obowiązkiem Administratora Thomas TST/GIA jest dochowanie pełnej dyskrecji na temat wyników badania. Nie można udzielić informacji na ich temat osobom trzecim bez uprzedniej zgody osoby badanej.
 14. Administrator Thomas TST/GIA jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji testowej.

UWAGI DLA SPECJALISTÓW

 1. Specjaliści posługujący się Thomas TST/GIA, nabywają praktyczną umiejętność posługiwania się metodą na właściwym poziomie po samodzielnym przeprowadzeniu przynajmniej trzech sesji testowych i udzieleniu informacji zwrotnej.
 2. Administratorzy Thomas TST/GIA, którzy mają trudności z interpretacją wyników zobowiązani są do kontaktowania się z przedstawicielem SLG Thomas International w Polsce.
 3. Osoby, które nie ukończyły cyklu szkolenia, a tym samym nie uzyskały certyfikatu uprawniającego do korzystania z Thomas TST/GIA, aby móc korzystać z metody zobowiązane są do powtórzenia szkolenia lub jego części w celu uzyskania certyfikatu.
 4. Wszyscy użytkownicy systemu Thomas TST/GIA będą informowani o nowościach związanych z systemem za pośrednictwem odpowiedzialnych przedstawicieli.

 

Zasady etyczne odnośnie stosowania Thomas TEIQue

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Jasne określenie celu analizy.
 2. Dokładne zapoznanie się z procedurą.
 3. Wybór najbardziej optymalnych warunków do przeprowadzenia analizy.
 4. Wyjaśnienie osobie analizowanej procesu analizy uzyskanie jej/ jego zgody na badanie.
 5. Wyjaśnienie osobie analizowanej co TEIQue mierzy, dlaczego jest stosowane i w jaki sposób otrzyma on/ ona informację zwrotną.
 6. Zdefiniowanie kto będzie miał wgląd w wyniki i jak będą one zabezpieczone.

DYSLEKSJA

Dokładne wytyczne dotyczące przeprowadzenia i interpretacji wyników analizy u osób z dysleksją są dostępne w folderze informacyjnym dystrybuowanym w trakcie szkoleń certyfikacyjnych.