Psychologia w sporcie

Rozwój pracowników klubuBudowanie relacji w zespole

Trening umysłu, tak jak i ciała, jest coraz częściej uznawany jako istotny aby odnosić sportowe sukcesy. Zrozumienie jak aplikować wiedzę psychologiczną w sporcie może pomóc poprawić motywację zawodników, a w konsekwencji ich wyniki.

Zarówno psychologia sportu (koncentrująca się na dynamicznej relacji czynników psychologicznych i sportowej skuteczności), jak i psychologia ćwiczeń fizycznych (koncentrująca się na elementach psychologicznych przy zwiększaniu intensywności ćwiczeń i aktywności fizycznej) są istotne w podnoszeniu skuteczności zawodników. Niezależnie czy mówimy o sporcie wyczynowym czy rekreacji, zrozumienie jaki wpływ na nasze wyniki ma umysł może być kluczowe.

Psychologia a wyniki sportowe

Zrozumienie i zastosowanie zasad psychologii jest ogólnie znanym, fundamentalnym elementem podnoszenia skuteczności w sporcie wyczynowym. Rozpoznanie wpływu zachowania, motywacji, osobowości, stresu i napięcia może pomóc w poprawie strategii zarówno trenerów, jak i zawodników.  

To, jak sportowcy reagują na różne sytuacje, zależne jest od ich indywidualnych cech. Warto wziąć pod uwagę ten element przy analizowaniu dynamiki zespołu, panujących w nim relacji, zarówno między zawodnikami, jak i zawodnikami a trenerami.

Aby z sukcesem budować relacje, sposób komunikowania się i motywowania powinien być dostosowany do indywidualnych preferencji, co będzie miało skutek w postaci zróżnicowania treningu i strategii rozwojowych, wdrażanych zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym.
 

Profilowanie pod kątem skuteczności

Profilowanie to rygorystyczna ewaluacja cech psychologicznych, która może być zastosowana w połączeniu z obecnie stosowanymi strategiami, aby zapewnić zawodnikom i trenerom wgląd w czynniki, które predestynują ich do osiągania sukcesów. Analizy psychometryczne mogą pomóc sportowcom odkryć swoje unikatowe cechy takie jak: pewność siebie, motywacja, odporność psychiczna. Ta zwiększona samoświadomość może pomóc zawodnikom samodzielnie kształtować swój rozwój i zachęcić ich do wzięcia odpowiedzialności za wyniki.

Analizy psychometryczne podkreślają mocne strony, pozwalają zdefiniować potencjalne obszary do rozwoju. Tak dokładne zrozumienie swojej charakterystyki behawioralnej i emocjonalnej, może być uzupełnieniem treningu fizycznego, wsparciem w radzeniu sobie z psychologicznym obciążeniem jakie niosą ze sobą kontuzje i ogólnie czynnikiem poprawiającym skuteczność.

Thomas współpracuje z psychologami sportu, którzy przeprowadzają analizy i udzielają informacji zwrotnych zawodnikom i innym osobom w organizacji. Dzięki takiemu podejściu uzupełniają swoją wiedzę, ich wkład w proces rozwoju jest wyczerpujący i wartościowy.

Psychologiczne wskazówki dla zawodników

1. Bądź świadomy!

Staraj się podnosić samoświadomość. Zastanów się nad swoimi osobistymi preferencjami i reakcjami w szczególnych sytuacjach.  

2. Bądź obecny!

W trakcie treningu lub zawodów, koncentruj się na teraźniejszości. Techniki uważności mogą pomóc Ci wystrzegać się kierowania myśli w stronę potencjalnie negatywną, co zredukuje Twój niepokój i pozytywnie wpłynie na koncentrację.

3. Bądź optymistą!

Optymizm jest często powiązany z wynikami. Staraj się wierzyć we własne siły i możliwości nawet kiedy chwilowo nie odnosisz sukcesów. Stawiaj sobie konkretne, realistyczne cele i buduj w sobie przekonanie, że je osiągniesz.

Psychologię sportu można postrzegać jako naukę bardzo złożoną, lecz nie jest ona tak skomplikowana jak mogłoby to wyglądać. Dzięki włączeniu profilowania zawodników do programów szkoleniowych  zbudujesz podstawę do porozumienia i wykształcisz u nich sposoby radzenia sobie z obawami, budowania motywacji i trenowania swojego umysłu – nie tylko ciała.