Motywacja w sporcie

Budowanie relacji w zespoleCoaching i mentoring

Umiejętność skutecznego motywowania zespołu jest kluczowa dla każdego, kto zajmuje się sportem. Osiągnięcie doskonałości wymaga znacznie więcej niż technicznej sprawności. Potrzebne jest tu właściwe podejście - mentalność zwycięzcy – a pierwszym krokiem do jego osiągnięcia jest wzrost samoświadomości.

Nie ma dwóch osób dla których motywująca (lub zniechęcająca) byłaby dokładnie taka sama kombinacja czynników, więc nie można też zakładać, że jedna strategia budowania zaangażowania będzie rezonować ze wszystkimi członkami zespołu.

Podczas gdy poszczególni sportowcy mogą mieć swoje indywidualne strategie przygotowawcze, rolą personelu wspierającego jest identyfikowanie różnic między zawodnikami w drużynie i zarządzanie relacjami, a styl prowadzenia treningu musi być dostosowany do potrzeb każdego z zawodników.

Wiedza to potęga

Poza dyscypliną, zaangażowaniem i wrodzoną sprawnością, kluczowa do odnoszenia sukcesów w sporcie jest odporność psychiczna. Jednak, w dalszym ciągu nie wszyscy rozumieją, jak dokładnie umysł warunkuje możliwość odniesienia sukcesu. Jak nasze unikatowe cechy psychologiczne mogą wpłynąć na to, czy tylko wystartujemy w wyścigu, czy go wygramy?

Wiedza to potęga - szczególnie jeśli masz do czynienia z niskimi wynikami lub morale. Czym więcej wiesz na temat swojego zespołu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wprowadzisz zmiany, które zaważą na kolorze zdobytego medalu.

Dokładne zdefiniowanie mocnych stron i właściwe ich wspieranie, może być tą przewagą jakiej potrzebują Twoi zawodnicy. Określenie ograniczeń behawioralnych które mogą blokować potencjał osoby, może być początkiem udanej transformacji. Poznanie preferowanego stylu komunikowania się zawodnika może pomóc przekazywać mu oczekiwania w taki sposób, aby jego reakcja na komunikat była pozytywna.

Podzielona odpowiedzialność za wyniki

Jeśli razem z zawodnikami dążysz do określenia ich osobistej charakterystyki i preferowanego stylu zachowania pod presją, możesz dać im możliwość samodzielnego zarządzania sobą, a nawet samo-motywowania się, ponieważ będą dokładnie rozumieć co im pomaga, a co ich blokuje.

Ludzie często mają tendencję do udzielania wskazówek innym co jest dobre, a co złe w ich podejściu, zachowaniu lub wynikach, kierując ich aż do tego stopnia, że dyktują im co mają robić. Być może takie podejście dla niektórych jest skuteczne, z pewnością jednak nie będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. Czemu? Jest to podzielona odpowiedzialność za wyniki.

Budowanie zaufania

Zaufanie buduje się wtedy, kiedy odda się sportowcom kontrolę nad ich skutecznością. Jest to jeden z silniejszych czynników motywujących, zarówno dla indywidualnych zawodników, jak i dla zespołów.

Mocno wierzymy w siłę zaufania. Jeśli zawodnik lub drużyna widzą iż pokłada się w nich zaufanie, czują się silni i chcą udowodnić, że warto. To proste równanie – czym więcej zaufania w relacji, tym silniejsza motywacja.

Proces budowania zaufania prowadzi z powrotem do zrozumienia. To tam trzeba kopać głębiej, aby odkryć cechy emocjonalne mogące przesądzić o tym jak osoba będzie reagować na Ciebie jako na trenera, lidera lub kapitana.

Mówiąc wprost, trener, który potrafi nawiązać relację z zespołem i rozumie co motywuje jego ludzi, jest w stanie przeprowadzić drużynę przez drogę od przeciętności do doskonałości.