Budowanie relacji w zespole

Psychologia w sporcieMotywacja w sporcie

Praca zespołowa to w sporcie podstawa. Ten fakt odnosi się nie tylko do gier zespołowych – sportowcom indywidualnym również potrzebna jest grupa wsparcia. Rozwój samoświadomości i lepsze zrozumienie jest pierwszym krokiem na drodze do budowania relacji w Twoim zespole.

Niezależnie od tego czy Twój zespół właśnie się formuje, czy już od dłuższego czasu razem działa; czy jest to drużyna czy indywidualny zawodnik z zespołem specjalistów którzy mu pomagają, powrót do korzeni i stworzenie solidnych podstaw jest na pewno dobrą strategią.

Wszystko zaczyna się od zrozumienia!

Jeśli zapytasz kogoś o zespół, najczęściej poda Ci zestaw faktów i danych na temat sukcesów sportowych jego członków i ich fizycznej wydolności. Wielu z nas zakłada, że ludzie, którzy są silni oraz dysponują umiejętnościami technicznymi, będą w sposób naturalny odnosić sportowe sukcesy. Założenie takie z czasem okazuje się błędne.

Predyspozycje fizyczne to oczywiście czynnik krytyczny dla sportowych osiągnięć. Warto jednak pomyśleć również o predyspozycjach mentalnych. Jak często członkowie zespołu zastanawiają się co siedzi w głowach u ich kolegów? To właśnie może być brakujący kawałek układanki.

Dostarczenie zespołowi narzędzi umożliwiających mu głębsze zrozumienie pojawiających się w nim stylów zachowania, mocnych stron i ograniczeń, a także czynników motywujących, pomoże stworzyć atmosferę zrozumienia i będzie podstawą do budowania relacji.

Odkrycie potrzeb behawioralnych i emocjonalnych każdej z osób w zespole umocni go, poprawi komunikację, motywację i będzie miało skutek w postaci stworzenia stylu zachowania prowadzącego do osiągania najlepszych wyników.

Poprawa dynamiki zespołu

Wszyscy znamy zespoły, niezależnie czy to w środowisku sportowym czy biznesowym, gdzie wspólne wysiłki są ograniczane przez jedną osobę, której brak motywacji i negatywne podejście przenoszą się na inne osoby.

Skuteczność zespołu to wypadkowa wielu czynników. Jeśli problemem jest motywacja, jednak nie można zidentyfikować osoby która by ją powodowała, co jeszcze może być tego przyczyną? Czy jest to niezgodność charakterów? Brak zaufania i empatii między członkami zespołu? Problemy komunikacyjne?

Jeśli samoświadomość wszystkich jego członków została już zbudowana, nadchodzi czas na budowanie ducha zespołu. Kolejnym wyzwaniem jest pomoc zawodnikom w zrozumieniu, jak ich style różnią się od siebie. Aby skutecznie poradzić sobie z niwelowaniem potencjalnych niezgodności między członkami Twojego zespołu, należy zadbać o atmosferę akceptacji, zrozumienia i zaufania.

Im lepsze są interakcje między zawodnikami, tym bardziej skuteczne szkolenie. Usunięcie źródeł niepotrzebnych konfliktów jest najszybszą drogą do podniesienia motywacji, poprawy wyników i realizacji wspólnego celu: zwycięstwa!

Utrzymywanie dynamiki

Zaangażowanie w poprawę skuteczności poszczególnych zawodników jak i całej drużyny, a także zmiany ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie mocnych stron, zapewni Twojemu zespołowi możliwość efektywnej współpracy.

Może Twojej drużynie przydałyby się szkolenia z miękkich kompetencji? Taki warsztat nie tylko wzmocniłby ich samoświadomość i wzajemne zrozumienie, ale także byłby okazją do budowania relacji. Pokazanie, iż wspierasz ideę budowy zespołu, da jego członkom poczucie zaufania i przekonanie, iż ich potrzeby są dla klubu ważne. Kiedy członkowie zespołu będą mogli ufać sobie nawzajem, wzrośnie ich motywacja i siła do pokonywania problemów.

Dla zespołu który efektywnie współpracuje, praktycznie nie ma wyzwań nie do pokonania. Obserwując go upewniaj się stale, czy widzisz kompletny obraz i żadne problemy nie są przed Tobą ukryte. W ten sposób zwiększysz szanse na zbudowanie zespołu marzeń!