Dr. Peter Dann

Peter CowanDr. Sylvain Laborde

Badania jakie prowadzi Dr Peter Dann’s obejmują reakcje kognitywne jakie pojawiają się w trakcie pracy na komputerze, konstrukcję dostarczanych komputerowo testów psychometrycznych oraz aspekty neuropsychologiczne procesu czytania i asymetrii półkul mózgowych. Dr Dann od 22 lat jest dyplomowanym psychologiem i konsultantem, a także członkiem British Psychological Society. Od ponad 20 lat wykłada na Uniwersytecie Plymouth; prowadzi również badania w departamencie psychologii, gdzie założył Human Assessment Laboratory (HAL).

Dr Dann opracował szeroką gamę narzędzi diagnostycznych, a jego współpraca z Thomas International trwa już 25 lat. Od roku 1984  Dr Dann był aktywnie zaangażowany w opracowanie baterii testów BARB, komputerowego badania zdolności kognitywnych dla rekrutów i oficerów brytyjskiej Armii. Pracuje również dla NHS, gdzie zajmuje się usprawnianiem komunikacji między lekarzami a pacjentami z upośledzoną umiejętnością uczenia się, oraz z różnymi firmami farmaceutycznymi, badając jak poprawia się jakość życia po podaniu pacjentom nowych leków.