Dr. Adrian Furnham

Dr. Sylvain LabordeAndrew Bond

“Współpracuję z Thomas International od kilku lat i odbieram ludzi tam pracujących jako otwartych, szczerych i dostępnych. Jestem miło zaskoczony ich chęcią zgłębiania najnowszych teorii i praktyki psychologicznej oraz ciągłego doskonalenia oferowanych narzędzi. Mają w swoich szeregach niezwykle kompetentnych ekspertów, dzięki którym ich produkty są dostępne na całym świecie”

Adrian Furnham ukończył London School of Economics gdzie zdobył tytuł magistra ekonomii oraz Oxford, gdzie w roku 1981 obronił pracę doktorską z filozofii. Doktoryzował się również w zakresie nauk ścisłych (tytuł D.Sc w 1991) oraz literaturze (1995).

Wykładał psychologię w Pembroke College, Oxford, a r roku 1992 objął stanowisko profesora psychologii w University College London. Często wykłada poza swoją macierzystą uczelnią -  między innymi , w University of New South Wales, University of the West Indies, oraz University of Hong Kong i University of KwaZulu-Natal. Pełnił także funkcję wizytującego profesora w Management at Henley Management College. Ostatnio został profesorem adiunktem w dziedzinie zarządzania w Norwegian School of Management (2009). Opublikował ponad 1000 prac naukowych oraz  70 książek. 

Jest członkiem redakcji kilku międzynarodowych magazynów, był również prezesem International Society for the Study of Individual Differences. Jest założycielem Applied Behavioural Research Associates (ABRA) i High Potential Psychology Ltd.

Aby dowiedzieć się więcej na temat profesora Furnhama i jego pracy, odwiedź witrynę https://highpotentialpsych.co.uk/ .