Thomas International i RODO

Wprowadzenie

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie UE dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Jest to najbardziej znacząca zmiana w prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych od wielu lat mająca bezpośredni wpływ na organizacje przetwarzające dane osobowe obywateli UE lub monitorujące zachowania online osób w UE. Wprowadzenie RODO pomaga chronić indywidualne prawo do prywatności i nakłada na podmioty silniejsze ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych. Zapewnia osobom, których dane dotyczą, kontroli nad nimi - poprzez zmianę i rozszerzenie ich praw oraz zapewnienie większej przejrzystości odnośnie celu i sposobów ich wykorzystania.

Zobowiązanie Thomas International odnośnie ochrony i zachowania poufności danych osobowych

Thomas International zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji, prywatności i przejrzystości. Naszym priorytetem jest ochrona i zarządzanie danymi zgodnie z przyjętymi standardami, w tym IS027001 i PCI-DSS . Thomas International stosuje się do obowiązujących przepisów dotyczących RODO, jako podmiot przetwarzający dane, a także ściśle współpracując z klientami i partnerami w celu wywiązania się z zobowiązań umownych dotyczących korzystania z produktów i usług Thomas.

 Aby uzyskać więcej informacji odnośnie procesów przetwarzania danych przez Thomas International, możesz pobrać następujące dokumenty: