Referencje

Oddajemy głos naszym Klientom:

Larbert High School

Wyniki analiz Thomas naprawdę były dla studentów cennym wglądem w siebie

John Lewis CSR partnership

Chyba po raz pierwszy, mój syn z własnej woli zaczął z nami rozmowę na temat tego, czym chciałby zajmować się w przyszłości

St Benedict’s Secondary School

Pomoc studentom w podniesieniu ich samoświadomości spowodowała, iż zaczęli we własnym zakresie kontrolować swoje zachowanie i rozwiązywać problemy

Chichester College

Korzyści z zastosowania narzędzia takiego jak ocena 360 są jasne. Nasi menadżerowie otrzymali precyzyjne, obiektywne informacje zwrotne, pokazujące im ich mocne strony i obszary do rozwoju.

Larbert High School

Wyniki analiz Thomas naprawdę były dla studentów cennym wglądem w siebie