Rozwój najważniejszych pracowników

Rekrutacja i rozwójOsiąganie wyników

Zapewnienie Twojej placówce edukacyjnej kadry zarządzającej o odpowiednich kompetencjach jest dla Twojej szkoły kluczowe. Muszą być to osoby o predyspozycjach przywódczych, umiejętności dynamicznej pracy i skutecznej współpracy. Jak pomóc Twojemu zespołowi działać na maksimum swojej skuteczności?

Twoi kluczowi pracownicy określają kierunek w jakim instytucja podąża, wpływając również na wartość, jaką otrzymują Twoi wykładowcy i studenci.  Wspieramy liderów w lepszym zrozumieniu siebie i korzystaniu z tej wiedzy na drodze do sukcesów.

Analiza behawioralna może pomóc liderom zrozumieć jak osiągać najlepsze wyniki oraz zidentyfikować braki kompetencyjne do wypełnienia w toku nowych rekrutacji.

Dynamika zespołu

Pierwszy element to działanie dwutorowe: pomoc Twojej kadrze zarządzającej w lepszym zrozumieniu siebie i siebie nawzajem. Zapewnienie im wglądu w preferowane style zachowania – własne i innych osób w zespole, sposoby komunikowania się, mocne strony i ograniczenia oraz motywatory, daje im przestrzeń do bardziej skutecznej współpracy.

Dokonanie oceny indywidualnych i zespołowych mocnych stron pozwoli Ci zdefiniować potencjalne braki.

Posiadanie jasnego obrazu stylów zachowania i inteligencji emocjonalnej Twojego zespołu, pozwoli Ci zdefiniować potencjalne braki kompetencyjne. W każdym zespole potrzebna jest różnorodność, aby mógł sprostać wszystkim wyzwaniom jakie może napotkać.  Zespół złożony z samych liderów byłby równie nieefektywny co zespół samych potrzebujących ukierunkowania analityków.

Inteligencja emocjonalna

Różnica między liderem przeciętnym a liderem wyjątkowym często wynika z ich inteligencji emocjonalnej. Liderzy o odpowiedniej inteligencji emocjonalnej są świadomi siebie, doskonale się komunikują i potrafią adaptować swoje zachowanie do większości sytuacji. Efektywnie radzą sobie ze stresem, niskim morale, konfliktami i zmianą.

Badanie inteligencji emocjonalnej tworzy atmosferę zrozumienia, podnosi samoświadomość liderów i ma zastosowanie zarówno w rekrutacji, jak i rozwoju liderów.

Komunikacja

Informacje na temat preferowanych stylów komunikowania się pozwalają pracownikom określić jak zwiększyć swoją efektywność i w konsekwencji skuteczność całego zespołu. Kiedy szwankują kanały komunikacyjne pogarszają się wyniki, co może mieć wpływ na całą organizację.

Szkoła o wysokim poziomie

Kiedy Twoja kadra zarządzająca efektywnie współpracuje, rośnie możliwość  podniesienia poziomu Twojej szkoły. Twoi ludzie, wyposażeni w techniki skutecznego przywództwa, są w stanie poprowadzić wykładowców i studentów w kierunku wyjątkowych rezultatów.