Retencja

ZachowanieDoradztwo edukacyjne i zawodowe

Problem retencji pojawia się w kontekście instytucji edukacyjnych, podobnie jak w biznesie. Jak sprawić, aby studenci wybierali właściwe dla siebie kierunki studiów i kończyli je z sukcesem? Analizy behawioralne mogą wesprzeć studentów w wyborze odpowiednich kierunków i rodzajów zajęć. Mogą również pomóc wskazać najczęstsze powody porzucania studiów w trakcie ich trwania.

Wybór właściwej ścieżki

Decyzja dotycząca kierunku studiów lub ścieżki kariery nigdy nie jest prosta, jak więc wesprzeć w tym studentów i tym samym poprawić retencję?

Zrozumienie preferencji behawioralnych studentów pozwoli lepiej dopasować dla nich odpowiednie kierunki i zajęcia.

Każdy przedmiot lub kurs wiąże się z innymi oczekiwaniami dotyczącymi stylów zachowania, więc odpowiednie dopasowanie jest tu sprawą kluczową. Studenci, których kompetencje i styl są dopasowane do zajęć na które uczęszczają częściej utrzymują zaangażowanie przez cały czas trwania studiów i nie przerywają ich w trakcie.

Wzmacnianie samoświadomości studentów powoduje u nich również wzrost pewności siebie i motywacji do realizacji celów. Lepiej rozumieją swoje mocne strony i wiedzą, jak wykorzystać je do maksimum.

Zatrzymanie studentów na uczelni

Kiedy studenci są dopasowani pod względem kompetencyjnym i behawioralnym do zajęć na które uczęszczają, jak ich tam zatrzymać? Jak zapewnić im najlepsze wsparcie, tak by ich poziom zaangażowania nie malał?

Dzięki wglądowi w preferowany styl zachowania swoich studentów masz możliwość poznania ich mocnych stron i obszarów do rozwoju, a także dobrania właściwego rodzaju wsparcia.

Będziesz mieć podstawę do modyfikacji strategii nauczania i oceny, a także dopasowania udzielanego wsparcia do indywidualnych potrzeb studentów co pozytywnie wpłynie na poziom ich zaangażowania.

Studenci reagują indywidualnie na różne strategie zarządzania ich zachowaniem, a zrozumienie ich preferowanego stylu, sposobów komunikowania się, czynników motywujących i demotywujących pozwoli te strategie właściwie zaadaptować. Analiza behawioralna może również być dla studentów punktem wyjścia do refleksji nad własnym zachowaniem i próby jego zmiany.

Poprawa zachowania i zredukowanie liczby studentów którzy przerywają studia w trakcie ich trwania, a także mniejsza ilość niezdanych egzaminów i spowodowanych tym wykreśleń z listy, ma pozytywny wpływ na zaangażowanie i motywację studentów, zwiększenie samoświadomości oraz maksymalne wykorzystanie mocnych stron w realizacji celów.