Rekrutacja i rozwój

Doradztwo edukacyjne i zawodoweRozwój najważniejszych pracowników

Szkoła jest tak dobra jak jej nauczyciele, więc rekrutacja osób które będą skutecznie realizować cele, ale przy tym będą dopasowane do specyfiki Twojej szkoły, jest kluczowe dla Twoich studentów.

Rekrutowanie skutecznych nauczycieli

Zatrudnienie odpowiednich nauczycieli w Twojej placówce edukacyjnej jest kluczowe dla zapewnienia poziomu nauczania i przyszłych sukcesów Twoich studentów.

Rekrutując, ustal najpierw braki kompetencyjne jakie ujawniają się w Twoim zespole, a następnie określ umiejętności i zachowania potrzebne, aby skutecznie realizować cele. Możesz stworzyć w tym celu profil idealnego zespołu i porównać go z profilem aktualnego zespołu. Pomoże Ci to obiektywnie spojrzeć na poszukiwane kompetencje i stworzyć model, według którego będziesz analizować nadsyłane aplikacje.

Nauczyciele którzy pasują do specyfiki Twojej szkoły i stanowiska na którym pracują, są bardziej zaangażowani i uzyskują lepsze wyniki.

Pomiar dopasowania kandydata pozwala określić, jakie jest prawdopodobieństwo iż nowo zatrudniana osoba odniesie sukces w Twojej szkole i pozytywnie wpłynie na jej ogólne wyniki. Profilowanie zespołu ma tu kluczowe znaczenie gdyż dodaje nowego wymiaru do procesu rekrutacji. Efekt ten jest nie do uzyskania w toku samych rozmów rekrutacyjnych.

Analizy psychometryczne pozwalają przewidzieć stopień dopasowania osoby do stanowiska. Mogą być to testy behawioralne, testy inteligencji emocjonalnej lub zdolności – wszystkie dodają pewności podejmowanym przez Ciebie decyzjom rekrutacyjnym. Ujawniają motywatory i obawy kandydatów, preferowany styl zarządzania lub styl komunikowania się i to, jak radzą sobie z presją, a także w jakim stopniu ich profil dopasowany jest do obecnego zespołu. Wszystkie te informacje są cenne przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych.

Zrozumienie jak kandydaci się zachowują i jak szybko się uczą, może ułatwić selekcję osób na stanowiska i wybór takich, które będą pasować do specyfiki Twojej szkoły, a Twojemu zespołowi dodadzą nowego wymiaru.

Rozwój Twoich najlepszych ludzi

Masz już nauczycieli, którzy są dopasowani do Twojej szkoły, a także mają umiejętności i potencjał aby osiągnąć wyjątkowość? Jak zatem wspierać ich aby działali na maksimum swoich możliwości?

Analiza behawioralna Twoich nauczycieli da im cenny wgląd w ich własny styl zachowania. Będziesz w stanie zbudować jasny obraz ich mocnych stron i obszarów do rozwoju, stylu komunikowania się, motywatorów, zachowania pod presją i wartości jakie ze sobą niosą. Zrozumienie ich stylu zachowania pozwoli Ci zdefiniować co sprawia, że odnoszą sukcesy – a co im w tym przeszkadza. Te informacje mogą być przydatne przy budowaniu planów rozwojowych i ocenach pracowniczych.

Większa świadomość ich preferencji behawioralnych pomoże im także modyfikować swoje zachowanie, aby skuteczniej angażować swoich studentów i lepiej się z nimi komunikować, co będzie miało wpływ zarówno na ich karierę, jak i na poziom Twojej szkoły.

Zrozumienie własnego zachowania jest bezcenne – ale czy Twoi nauczyciele wiedzą, jak ich zachowanie jest postrzegane przez innych?

Ocena 360 stopni może pomóc Twoim nauczycielom zidentyfikować mocne strony i obszary do rozwoju, także na podstawie zdania wyrażonego przez współpracowników i przełożonego.

W ten sposób pojawiają się nowe tematy do dyskusji, a osoba otrzymuje wgląd w to, jak jej skuteczność jest postrzegana przez otoczenie. Informacje uzyskane w toku oceny mogą być wykorzystane do budowania indywidualnych planów rozwojowych, które mogą być później weryfikowane w kolejnych procesach oceny (np. po 6 lub 12 miesiącach). Ocena Thomas 360 stanowi obiektywną bazę do poszukiwania braków, budowania samoświadomości i podnoszenia efektywności.