Osiąganie wyników

Rozwój najważniejszych pracownikówZachowanie

Każda klasa składa się z uczniów, których style zachowania znacząco różnią się od siebie. Jak więc stworzyć takie środowisko, gdzie każdy uczeń lub student będzie w stanie osiągać cele właściwe dla siebie? Pomóc może tu poznanie ich preferencji i potencjału, gdyż pozwoli Ci świadomie dostosować Twoją strategię nauczania do możliwości i potrzeb Twoich słuchaczy.

Różne style uczenia się

Bardzo istotną rzeczą jest zastanowienie się, jaki styl komunikowania się preferuje każdy z Twoich studentów, co ich motywuje i jakie są ich mocne strony. Przykładowo, niektórzy studenci preferują pracę w grupach i wśród nich często można wyodrębnić naturalnych liderów. Inni, skupiają się na tworzeniu szczegółowych notatek do których będą wracać później.  

Akceptacja różnorodności i dostosowanie do niej strategii nauczania pozwoli każdemu studentowi samodzielnie zarządzać własnym procesem przyswajania wiedzy.

Wykonanie Thomas PPA Twoim studentom, da Ci informacje na temat ich preferowanego stylu zachowania, których zdobycie w inny sposób byłoby trudne. Kiedy zrozumiesz jak kształtują się style zachowania w każdej z grup, będziesz w stanie skuteczniej planować zajęcia i przydzielać zadania, a także udzielać wsparcia tam, gdzie będzie ono najbardziej potrzebne.

Wspieranie samodzielnego uczenia się

Samodzielne uczenie się jest wyzwaniem nawet dla najbardziej zmotywowanych studentów, ale tak być nie musi! Kiedy zrozumieją jakie są ich unikalne style działania i co ich motywuje, będą w stanie lepiej zarządzać sobą w czasie, planować cele i określać obszary, gdzie potrzebują wsparcia.

Zwiększanie motywacji

Jak możesz pomóc swoim uczniom utrzymać skupienie i motywację?

Jako nauczyciel, możesz jedynie pomagać swoim uczniom działać na maksimum ich możliwości. Odpowiedzialność za proces uczenia się i przyszłość leży po ich stronie.

Każda osoba posiada mocne strony, ale ich identyfikacja dla wielu może stanowić problem,  szczególnie kiedy mamy do czynienia z bardzo młodymi osobami. Analiza behawioralna może pomóc im rozpoznać swoje mocne strony i z korzyścią je wykorzystywać. Wsparcie udzielone studentom w odkrywaniu ich potencjału procentuje zwiększeniem ich pewności siebie i inspiruje ich do osiągania celów.