Nasze podejście

Studenci, którzy odznaczają się pewnością siebie, motywacją i odpornością, dobrze radzą sobie w szkole i poza nią. Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby biorąc to pod uwagę wspierać młodych ludzi.

Osiąganie wyników

Każda klasa składa się z uczniów, których style zachowania znacząco różnią się od siebie. Poznanie preferencji i potencjału Twoich studentów pozwoli Ci świadomie dostosować Twoją strategię nauczania do ich możliwości i potrzeb.

Zachowanie

Czy masz “trudnych” uczniów lub studentów, którzy marnują własny potencjał? Umiejętność skutecznego panowania nad zachowaniem jest kluczowa dla każdego nauczyciela.

Retencja

Problem retencji pojawia się w kontekście instytucji edukacyjnych, podobnie jak w biznesie. Analizy behawioralne mogą wesprzeć studentów w wyborze właściwych kierunków i rodzajów zajęć.

Doradztwo edukacyjne i zawodowe

Efektywne doradztwo zawodowe i edukacyjne wymaga znacznie większego wysiłku niż przyjrzenie się twardym kompetencjom i wiedzy. Studenci, którzy mają świadomość swoich behawioralnych mocnych stron, będą z większą pewnością siebie dążyć do realizacji celów.

Rekrutacja i rozwój

Szkoła jest tak dobra jak jej nauczyciele, więc rekrutacja osób które będą skutecznie realizować cele, ale przy tym będą dopasowane do specyfiki Twojej szkoły, jest kluczowe dla Twoich studentów.

Rozwój najważniejszych pracowników

Zapewnienie Twojej placówce edukacyjnej kadry zarządzającej o odpowiednich kompetencjach - predyspozycjach przywódczych, umiejętności dynamicznej pracy i skutecznej współpracy jest dla Twojej szkoły kluczowe.