Jak wykonać analizę

Rozumiemy, że wypełnianie testu psychometrycznego może być stresującym doświadczeniem, jednak zrozumienie co dokładnie będzie mierzone, jak analiza powinna być wykonywana i czego oczekiwać później, może pomóc Ci pozbyć się obaw i uzyskać najlepsze możliwe wyniki.

Jak wykonać

Thomas PPA – Analiza Profilu Osobowego

Prawdopodobnie otrzymałeś email z zaproszeniem do wykonania analizy Thomas PPA. Analiza stylów zachowań to niewartościujący opis stylu działania osoby w sytuacji zawodowej, ukierunkowany na wskazanie jej/jego mocnych stron. Analiza nie jest testem, dlatego, nie istnieją tu dobre, ani złe odpowiedzi, nie można jej zdać, lub nie.  Udzielane w kwestionariuszu odpowiedzi służą do określenia mocnych stron osoby, a profil stanowi cenne źródło informacji i jest pomocny w określaniu sposobów sprostania wymaganiom konkretnego środowiska pracy.

Pytania

Celem Analizy PPA jest identyfikacja unikalnych cech charakteru, które wpływają na styl zachowania w środowisku zawodowym.  Analizę należy wypełniać samodzielnie, w spokoju i bez przerywania. Czas wypełniania nie powinien być dłuższy niż 8 minut.  Pamiętaj, że wykonując Analizę musisz myśleć o sobie w sytuacji zawodowej; jeśli obecnie nie pracujesz, myśl o sobie w ostatniej pracy.  Jeśli nigdy nie pracowałeś/pracowałaś, myśl o sobie w innej sytuacji zadaniowej. 

W każdym z wierszy w kwestionariuszu znajdują się zestawy czterech określeń, takich jak zaprezentowane w przykładach poniżej.  Należy wybrać z nich jedno, które NAJBARDZIEJ adekwatnie opisuje Twoje zachowanie w sytuacji zadaniowej i jedno które pasuje do Twojego zachowania NAJMNIEJ.  Pierwsza odpowiedź jaka przychodzi Ci do głowy jest z reguły najwłaściwsza. 

W oparciu o udzielone odpowiedzi generowany jest raport Thomas PPA.

Bateria testów Thomas TST/GIA to zestaw testów zdolności, mierzących inteligencję płynną i potencjał rozwojowy.

Są to testy szybkości. Bateria TST jest dostępna w wersji papier-ołówek, Thomas GIA to wersja online. Bateria składa się z pięciu testów mierzących szybkość procesów mentalnych i potencjał przyswajania wiedzy; na podstawie wyników można ocenić jak efektywnie osoba jest w stanie wykorzystywać programy szkoleniowe.

Testy w Baterii TST: Porównywanie elementów, Rozumowanie, Posługiwanie się liczbami, Pamięć operacyjna, Orientacja przestrzenna.

Testy w Baterii GIA: Rozumowanie, Porównywanie elementów, Posługiwanie się liczbami, Orientacja przestrzenna, Rozumienie znaczenia słów.

Testy mierzą zarówno szybkość, jak i dokładność.

Twoje odpowiedzi są następnie porównywane z normą populacyjną, a wynik przedstawiany jest w formie "pozycji percentylowej", przykładowo jeśli Twój wynik plasuje się w 75 centylu, jest on lepszy od wyniku otrzymanego przez 74% populacji.

Pełne informacje na temat Baterii GIA dostępne są w broszurce informacyjnej.  Zawiera ona przykładowe pytania testowe i daje możliwość ich przećwiczenia.

Kwestionariusz Thomas TEIQue mierzy inteligencję emocjonalną.

Konstrukt ten opisuje umiejętność rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania emocji własnych i innych ludzi tak, by przełożyć je na jak najbardziej efektywne działania.   

Inteligencja Emocjonalna jest bardzo istotna w kontekście pracy zawodowej, jako że style zachowań i kompetencje emocjonalne mają znaczący wpływ na indywidualne wyniki.  Kwestionariusz TEIQue w dokładny i rzetelny sposób bada kompetencje emocjonalne w kontekście pracy zawodowej i dostarcza informacji przydatnych przy dokonywaniu głębokiej analizy osób i ich wpływu na organizację, w której pracują.  

Kwestionariusz składa się ze 153 twierdzeń.  Należy ustosunkować się do każdego z nich zaznaczając odpowiedź na skali od 1 = Zupełnie nie, do 7 = Absolutnie tak.   Wypełnianie kwestionariusza powinno zająć ok. 20 – 25 minut.

Według teorii inteligencji emocjonalnej, nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, lub słabych wyników, lecz jedynie informacje dotyczące poszczególnych aspektów, które są, lub nie są istotne na konkretnych stanowiskach. Odpowiedzi należy udzielać w sposób szybki i intuicyjny, bez długiego analizowania znaczenia poszczególnych zdań.

 

TEIQue-SF

Narzędzie TEIQue-SF w tym momencie jest niedostępne na polskim rynku.

 

Ocena Thomas 360 jest badaniem kompetencji, pozwalającym na uzyskanie obiektywnych i szczerych informacji zwrotnych od współpracowników, przełożonych i podwładnych.

Ocena 360, przeprowadzana online, to szybkie i efektywne narzędzie pozwalające zebrać informacje przydatne np. w rozmowie okresowej.  Jest to proces dający możliwość dowiedzenia się jak praca osoby jest postrzegana przez innych i porównania tych informacji z własną opinią na temat swoich działań. 

Korzyści:

  • Konstruktywna informacja zwrotna, kompletna anonimowość

  • Pozwala osobom zrozumieć jak są postrzegane przez innych

  • Wpływa na poprawę komunikacji

  • Zapewnia konkretne dane dotyczące umiejętności miękkich

  • Poprawia efektywność w zespole

  • Pozytywnie wpływa na współpracę

Jak to działa?

Administrator Oceny wybiera Cię jako kandydata – osobę ocenianą.  Następnie Administrator (najczęściej w porozumieniu Tobą jako osobą ocenianą) wybiera respondentów – osoby, które udzielą informacji zwrotnej. Należy określić minimum 6, a maksimum 25 respondentów. Następnie wysyłane są zaproszenie do udziału w Ocenie, w którym Administrator prosi o wypełnienie kwestionariusza. Zaproszenie takie przesyłane jest zarówno do Ciebie, jak i do wszystkich respondentów. 

Choć Ocena Thomas 360 jest narzędziem administrowanym online, kwestionariusz można wydrukować do późniejszego wypełnienia.

Thomas Skills to bateria testów kompetencyjnych. W tym momencie narzędzie jest niedostępne na polskim rynku.

Thomas Engage to narzędzie badające poziom zaangażowania pracowników. W tym momencie narzędzie jest niedostępne na polskim rynku.