Systemy HR

Systemy zarządzania aplikacjamiPlatformy e-learningowe

Analizy Thomas mogą być zintegrowane z platformą HR, zapewniając cenne informacje na temat Twoich pracowników, pozwalając na wskazanie ich mocnych stron, lepsze zrozumienie stylów uczenia się i identyfikację potencjału.

Aplikacje dedykowane działom HR usprawniają zarządzanie personelem. Pomagają organizować i w wielu wypadkach automatyzować tradycyjne zadania HR.

Jakie są zalety takiej integracji?

  • Skrócenie czasu trwania procesów rekrutacyjnych – zatrudniaj talenty szybciej i zminimalizuj ryzyko utraty ich z powodu przedłużającego się procesu selekcji 
  • Mniejsza ilość pracy dla HR – automatyzacja procesów 
  • Centralizacja baz danych – możliwość przechowywania danych w jednym systemie
  • Efektywniejsze decyzje personalne – uzyskanie dodatkowych obiektywnych informacji na temat potencjału kandydatów

Dlaczego Thomas?                              

  • Pełna integracja z innymi systemami informatycznymi  – kandydat nie musi logować się na inną platformę aby wykonać analizę 
  • Narzędzia PPA oraz Job są zintegrowane w taki sposób, aby wyszukiwać w systemie kandydatów dopasowanych do stanowisk i tworzyć ich ranking 
  • Dodatkowa możliwość zastosowania rozwiązań Thomas TST/GIA oraz TEIQue.   
  • 56 wersji językowych co daje 10 milionów wyrazów, z których system generuje raporty.  
  • 35 lat doświadczenia w biznesie i oferowaniu najwyższej jakości rozwiązań  
  • Stałe wsparcie oferowane przez Konsultantów Thomas na całym świecie.