Kompetencje zespołowe

Zarządzanie talentamiRetencja

Jak często mówisz lub słyszysz “ten zespół nie współpracuje?' Czy jest on dysfunkcyjny? Zepsuty? Ograniczony? Niezależnie od udzielonej odpowiedzi oznacza to, iż zespół demonstruje zachowania, które kwalifikują go do poddania resetowi i wdrożenia kilku istotnych kompetencji.

Często składa się, że u podstaw problemów dysfunkcyjnych zespołów stoją wyobrażenia na temat ról, zakresu odpowiedzialności i konfliktów między ich członkami. Często ich powodem jest brak przejrzystości, który skutkuje brakiem zaufania, co z kolei blokuje osiąganie celów w każdym zespole.

Najlepszym momentem aby ukierunkować zespół na właściwe tory jest moment jego utworzenia. Jednak, wiele zespołów „współpracuje” w sposób dysfunkcyjny przez długie lata.   

Niezależnie czy Twój zespół jest właśnie budowany, czy też od pewnego czasu już współpracuje, powrót do podstaw i zbudowanie solidnych fundamentów wydaje się nieuniknione.  

Zrozumieć dynamikę zespołu

Jeśli zapytasz kogoś o zespół, najczęściej poda Ci zestaw faktów i danych na temat akademickich i zawodowych osiągnięć jego członków. Wielu z nas zakłada, że ludzie, którzy dysponują umiejętnościami technicznymi, będą w sposób naturalny dobrze współpracować. Założenie takie z czasem okazuje się błędne.

Oczywiście, nikt nie kwestionuje tu istotności posiadania w zespole specjalistów o konkretnych umiejętnościach i wiedzy eksperckiej. Jednak, jak często w zespołach brany jest pod uwagę styl zachowania? To jest właśnie element, który wydaje się być brakującym kawałkiem układanki.

Dostarczenie zespołowi narzędzi umożliwiających mu głębsze zrozumienie pojawiających się w nim stylów zachowania, mocnych stron i ograniczeń, a także czynników motywujących, pomoże stworzyć atmosferę zrozumienia, gdzie preferencje każdego z członków zespołu będą zauważone.  

Odkrycie potrzeb behawioralnych i emocjonalnych każdej z osób w zespole umocni go, poprawi komunikację, motywację i będzie miało skutek w postaci stworzenia stylu zachowania prowadzącego do osiągania najlepszych wyników.

Identyfikacja braków

Co się dzieje, kiedy w zespole istnieją braki kompetencyjne? Jak mieć pewność, że w toku rekrutacji dobieramy osobę, która będzie w stanie je wypełnić i będzie pasować do dynamiki tego zespołu? Może w tym pomóc Thomas Teams.  

Przyjrzyj się stylowi zachowania obecnego zespołu i zbuduj profil zespołu idealnego, wraz z jego rolami i najbardziej korzystnym stylem zachowania.

Model ten pomoże Ci porównać zespół rzeczywisty z idealnym, a także zrozumieć czy zespół potrzebuje nowego pracownika i jaka osoba powinna być w nim zatrudniona.  Obiektywna analiza zespołu aktualnego i idealnego minimalizuje ryzyko zbudowania strategii rozwojowej, która nie będzie prowadzić do sukcesu.

Feedback to dar!

 

Wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy udzielą nam informacji zwrotnych. Tak się rozwijamy.

Bill Gates

Jest to prawda zarówno dla pojedynczych osób, jak i całych zespołów.

Ocena 360 stopni jest kluczowa w pomaganiu zespołom zrozumieć, jak ich zachowanie jest postrzegane w firmie. Czy zespół działa właściwie? Lub może, czy jest w firmie negatywnie postrzegany?

Otwierając swój zespół na informacje zwrotne, możesz zapewnić mu rekomendacje, które sprawią, że z przeciętnego stanie się wyjątkowym.

Trzymaj poziom

Kiedy zbudujesz już podstawy – utrzymaj je! Zaangażowanie w rozwój poszczególnych osób, jak i całego zespołu, stałe dążenie do zmian i budowanie mocnych stron spowodują, że Twój zespół wypracuje model skutecznego współdziałania i uzyska maksymalną możliwą skuteczność.

Skorzystaj z oferowanych przez nas warsztatów dla zespołów. W trakcie jednodniowego spotkania z Konsultantem Thomas, Twój zespół będzie miał możliwość omówienia zagadnień/ trudności wynikających z ich profili osobowych, a także zagłębienia się w ich przyczyny oraz wynikające z nich potrzeby biznesowe czy treningowe. 

Warsztat Diagnostyka Zespołu daje liderowi i członkom zespołu wspólny plan działania na przyszłość.  Prowadzi to do wypracowania wspólnego języka i wzajemnego zrozumienia co prowadzi do lepszego ukierunkowania zespołu i motywacji do pracy nad przezwyciężeniem trudności. Warsztat pomaga zespołowi poprawić wyniki, podnieść morale, określić potrzeby szkoleniowe i rozwojowe i zwrócić uwagę za braki w obrębie umiejętności. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez Thomas International rozwiązań dla zespołów, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: [email protected]