Zarządzanie talentami

Planowanie sukcesjiKompetencje zespołowe

Talenty są najważniejszym kapitałem każdej organizacji. Dobra strategia zarządzania talentami skutkuje posiadaniem bardziej zaangażowanych pracowników, lepszymi wynikami, i zwiększonym wpływem na każdy z poziomów organizacji. Rozwiązania Thomas International pomogą Ci zbudować strategię prowadzącą do realizacji celów Twojej firmy.

Tempo zmian w świecie biznesowym jest coraz bardziej dynamiczne, więc rekrutowanie i zatrzymywanie talentów, a także właściwe nimi zarządzanie, jest dla wielu firm priorytetem. Dobór i zatrzymywanie odpowiednich ludzi we właściwym miejscu i czasie, często stanowi istotne wyzwanie.

Badania pokazują, iż organizacje posiadające zdefiniowaną strategię zarządzania talentami są o 31% bardziej efektywne w budowaniu poczucia zaangażowania u pracowników, a wskaźnik rotacji najbardziej skutecznych osób wynosi nie więcej niż 1%.

Deloitte

Czy masz stuprocentową pewność czego potrzebuje Twoja firma aby realizować strategię i osiągać cele? Czy możesz wykazać jaki wpływ ma Twój dział na wyniki finansowe firmy dzięki skutecznej strategii zarządzania ludźmi?  

Cała trudność polega na tym, że to co nazywamy „talentami” jest unikatowe dla każdej organizacji, szczególnie w obszarach gdzie talenty w sposób bezpośredni wspierają priorytetowe fragmenty strategii. Rozszerzając istniejący zespół lub próbując przyciągnąć nowe talenty, trzeba w pierwszej kolejności zdefiniować jak wygląda „ideał” w kontekście własnej organizacji, a także nanieść obecnych pracowników na matrycę określającą skuteczność i potencjał. Taki proces ma na celu zdobycie jasnego obrazu dostępności talentów w organizacji i braków jakie mogą powstać, gdyby któryś z wysoko cenionych pracowników postanowił zmienić pracę.

Jak więc zapewnić Twojej firmie skuteczną strategię zarządzania talentami?

Kluczem do sukcesu jest powiązanie tej strategii z celami organizacji, co pozwoli Twojej firmie utrzymać przewagę nad konkurencją w rynkowej rywalizacji, umożliwiając szybką reakcję na nowe możliwości, kiedy tylko się one pojawią. Powiązanie z celami strategicznymi oznacza także umocnienie pracowników na drodze do sukcesu, poprzez lepsze przygotowanie ich do realizacji celów.

Wiedza czego Twoja firma potrzebuje aby odnieść sukces to pierwszy krok na drodze do zatrudnienia (i utrzymania) pracowników, którzy byliby w stanie zrealizować te plany. Spójna strategia zarządzania talentami nie polega tylko na zatrudnianiu nowych osób, dotyczy ona całego cyklu pracy osoby w organizacji – systemu szkolenia, a także relokacji istniejących zasobów w celu ograniczenia kosztów wypełniania braków.

Kluczowe komponenty dobrej strategii zarządzania talentami:

  • Powiązanie ze strategią biznesową
  • Rekrutacja
  • Szkolenie i rozwój
  • Zarządzanie wynikami
  • Nagrody i uznanie
  • Skuteczność organizacyjna
  • Planowanie sukcesji

Kiedy cele i kierunek działania zostaną zdefiniowane, możliwe będzie określenie jakie umiejętności i wiedza są potrzebne, aby je realizować.

Następnym krokiem jest identyfikacja talentów które już są w organizacji i utworzenie modelu. Thomas International rekomenduje indywidualną analizę pracowników, aby w szczegółach przyjrzeć się mapie kompetencji, mocnych stron, praktycznych umiejętności i potrzebnych szkoleń.

Analiza dostarczy danych, które pomogą Ci lepiej poznać swoich ludzi. Co ich motywuje? Jak lubią pracować? Jakie są ich mocne strony i ograniczenia? Jak się komunikują? Możliwość poznania odpowiedzi na te pytania pozwoli menadżerom dopasować się do preferencji ich zespołów i przydzielać pracownikom zadania i projekty, gdzie będą mogli w pełni wykorzystać swoje mocne strony. Przydzielanie właściwych zadań właściwym osobom spowoduje wzrost ich satysfakcji, produktywności i zaangażowania i mniejszą chęć zmiany, na czym skorzysta cała organizacja.

Dane te będą przydatne także w ocenie programów rozwojowych, oraz w procesach rekrutacyjnych które mogą być ukierunkowane na wypełnienie konkretnych braków kompetencyjnych.

Stworzenie dobrej strategii zarządzania talentami może wymagać innego podejścia do zarządzania zmianą, szkoleń i rozwoju. Jej wdrożenie z pewnością spowoduje transformację, co oznacza konieczność dokładnego zaplanowania tego procesu, aby ocenić elastyczność i gotowość zmian, odkryć bariery które mogą im przeszkodzić i stworzyć plan płynnego przejścia przez cały proces. Aby zwrot z inwestycji był jak największy, potrzebna jest motywacja u menadżerów, a także przeszkolenie ich w zakresie stosowanych narzędzi i procesów.

W zarządzaniu talentami nie istnieje jedyna słuszna strategia. Istotna jest umiejętność podejścia do pracowników w sposób indywidualny i zrozumienia ich szczególnych potrzeb. Narzędzia Thomas International pomogą Ci zbudować, dostosować i wdrożyć strategię, która będzie miała realny wpływ na realizację celów Twojej firmy.