Retencja

Kompetencje zespołoweZarządzanie wynikami

Rekrutacja talentów jest priorytetem dla każdego menadżera. Co jednak zrobić kiedy talenty chcą odejść z organizacji? Przyciągnąć najlepszych to połowa sukcesu – zatrzymać ich to prawdziwe wyzwanie.

“Koszt zastąpienia odchodzącego pracownika to równowartość jego rocznego wynagrodzenia”

Sedlak&Sedlak*

Włączając do kalkulacji również inwestycje związane ze szkoleniem i rozwojem, koszt tego procesu może wzrosnąć nawet do dwukrotności wynagrodzenia.  (The Wall Street Journal).

Wspomniane statystyki same w sobie są niepokojące. A jeśli weźmiemy pod uwagę również wpływ jaki rotacja ma na morale pracowników, efekt ten będzie jeszcze bardziej intensywny.

Rotacja pracowników jest naturalnym zjawiskiem w każdej firmie – ludzie przychodzą i odchodzą, zmieniają stanowiska i rozwijają się, wykorzystując sprzyjające okoliczności. Jednak rotacja nie powinna wykraczać poza podstawowy poziom, właściwy dla rodzaju biznesu, stanowisk i organizacji.

Firmy od czasu do czasu przeżywają okres, kiedy większa ilość pracowników opuszcza ich szeregi, co może budzić niepokój. Najgorszą rzeczą, którą można wtedy zrobić jest bezczynność. Kiedy nie robisz nic, ryzykujesz że taka sama sytuacja powtórzy się w przyszłości. Poznanie powodów rotacji jest pierwszym krokiem do utrzymania najcenniejszych pracowników w firmie.

Jak dobrze znasz swoich ludzi?

Jaka jest różnica między tymi co odchodzą, a tymi co zostają? Co sprawia, że ktoś odnosi sukces w Twojej firmie? Punktem startowym do dyskusji na ten temat powinna być analiza poszczególnych osób  w organizacji.

Weź grupę długoletnich pracowników oraz drugą złożoną z tych, którzy odeszli z firmy w ciągu pierwszych dwóch lat od zatrudnienia. Zastanów się nad różnicami w ich zachowaniu, szybkości uczenia się i miękkich umiejętnościach.

Analiza cech charakterystycznych, takich jak wymienione powyżej, może pomóc odkryć cały zestaw powodów dużej ilości niepożądanych zmian na stanowiskach. Może okazać się, że określony styl zachowania jest lepiej dopasowany do potrzeb organizacji, lub że osoby które odchodzą są szczególnie uzdolnione, dlatego szybciej się nudzą co jest dla nich frustrujące.

Zanim nie zadasz sobie pytania „dlaczego”, problemy z retencją będą wciąż negatywnie wpływać na Twoją firmę.

Zastosuj to co odkryjesz 

Kiedy dowiesz się już jakie są przyczyny faktu, iż ludzie odchodzą z Twojej organizacji, będziesz miał szansę powstrzymać niepożądaną rotację na stanowiskach.

Wykorzystaj ujawnione cechy i schematy przy podejmowaniu kolejnych decyzji personalnych. Zacznij od rekrutacji, wdrożenia do organizacji i opracowania programów rozwojowych, aby mieć pewność, że zatrudniasz właściwe osoby na właściwe stanowiska i odpowiednio je wspierasz.

Możesz też odkryć grupę pracowników posiadających cechy przypisane tym, którzy często odchodzą. Mając do dyspozycji taką wiedzę, możesz wprowadzić zmiany! Wdrożenie programów szkoleniowych i rozwojowych, dyskusja nad ścieżkami karier i możliwościami awansu może zmienić przeciętnego pracownika w gwiazdę.

Nie zapomnij o zaangażowaniu!

Niezależnie jak intensywnie będziesz prowadzić analizy dlaczego ludzie odchodzą i kim ich zastąpić, jeśli Twoi ludziom będzie brakować poczucia zaangażowania, ryzyko rotacji nie zmaleje.

Nasze badanie zaangażowania może pomóc Ci określić dziedziny gdzie pojawiają się trudności,  i wesprzeć Cię w budowaniu poczucia lojalności u reszty zespołu.

W firmach, gdzie zaangażowanie pracowników jest wysokie, rotacja jest o 40% niższa niż w innych organizacjach.

Engage for Success

Ludzie, którzy lubią swoją pracę, swoje stanowisko i relacje jakie mają w miejscu pracy, rzadziej poszukują zmian. Wynika z tego, iż budowanie poczucia zaangażowania jest kluczowe dla utrzymania pracowników w organizacji.

Kiedy poprawisz retencję, będziesz mieć pracowników o wysokim zaangażowaniu, odpowiednich umiejętnościach, dążących do osiągania sukcesów dla Twojej firmy. Jeśli popełnisz tu błąd, będziesz ponosić wysokie koszty nowych rekrutacji i patrzeć, jak Twoja firma przeżywa trudności.

Znalezienie odpowiednich narzędzi aby zmierzyć „co wygląda dobrze”, efektywne motywowanie i podnoszenie morale to pierwsze kroki na drodze do optymalnej skuteczności i zmniejszenia ilości niepożądanej rotacji.  

*cytat z artykułu "Rotacja pracowników - czym jest i jak się ją mierzy" - www.rynekpracy.pl