Komunikacja

Zaangażowanie pracownikówZarządzanie konfliktem

Komunikację uznajemy za coś oczywistego, z drugiej jednak strony w dalszym ciągu tracimy czas i pieniądze z powodu nieporozumień. Aby komunikacja była rzeczywiście efektywna, musimy dobrze ją zrozumieć.

Jak promujesz efektywną komunikację w miejscu pracy? Jeśli wydaje się, że współpraca w Twoim zespole szwankuje, bardzo prawdopodobne jest, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest komunikacja. Komunikowanie się to czynność, która przychodzi nam naturalnie, prawie tak jak oddychanie. Mówimy do naszych współpracowników, rodzin i znajomych, jednak często w ogóle nie zastanawiamy się w jaki sposób to robimy.

Czym więc jest efektywna komunikacja?

Efektywna komunikacja w miejscu pracy jest czymś więcej niż tylko wymianą informacji. Jest dwukierunkowym procesem mającym na celu obopólne korzyści, pod warunkiem jednak, iż sposób podania informacji, a także ich zrozumienie są właściwe i zgodne z oczekiwaniami. Efektywna komunikacja w miejscu pracy jest ogromną wartością, a z jej braku może wynikać wiele różnorodnych problemów. Rozwój umiejętności komunikacyjnych może prowadzić do wzrostu motywacji, produktywności i rentowności Twojej firmy.

Komunikacja jest kluczowa w budowaniu, utrzymywaniu i poprawianiu relacji między poszczególnymi osobami i zespołami w organizacji. Jasna, spójna i transparentna komunikacja jest również cenną umiejętnością u liderów, gdyż pomaga im skuteczniej przekazywać strategiczne informacje pracownikom.

Każda osoba ma inną perspektywę, a ta sama informacja przekazana dwóm różnym pracownikom może spowodować dwie zasadniczo różne reakcje. Zapewniając właściwe przygotowanie i przekazanie informacji w taki sposób, aby była ona czytelna i dobrze przyjmowana przez wiele osób zgodnie z ich komunikacyjnymi preferencjami, osiągniesz skutek w postaci lepszego ich przyswajania i wykorzystywania.

Bariery w efektywnej komunikacji

Istnieje wiele barier dla efektywnej komunikacji i aby je wyeliminować, trzeba je najpierw dokładnie zrozumieć.

Jednymi z najczęściej spotykanych problemów są brak słuchania i tworzenie błędnych założeń. Obydwa są przeważnie wynikiem dążenia do oszczędności czasowych i poszukiwania dróg na skróty, co oznacza iż zarządzanie czasem może być także potraktowane jako źródło problemów. Kolejne to:  

 • Nieefektywne zadawanie pytań
 • Wykluczające się informacje
 • Emocjonalne przerywniki
 • Percepcja
 • Kultura
 • Język
 • Stres

Komunikacja w miejscu pracy sięga o wiele dalej niż tylko interakcje werbalne. Np. wymiana wiadomości email pozbawiona jest sygnałów niewerbalnych, które często mają zasadnicze znaczenie dla tego jak informacja jest odbierana.

Jakie więc kroki możesz powziąć aby poprawić komunikację w Twojej firmie? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu w formie ćwiczenia.

Praca zespołowa to coś, co musi być stale praktykowane i uważnie monitorowane przez menadżerów. Nawet teraz możesz przyjrzeć się jak Twoi ludzie współpracują i się komunikują. Spróbuj wykonać to ćwiczenie dzisiaj, zajmie Ci ono 20 minut:  

1. Zgromadź swój zespół w jednym miejscu i powiedz mu że:
Komunikacja jest kluczem do realizacji wszystkich naszych celów.

 • Zapytaj, czy zespół zgadza się z tym twierdzeniem, czy nie.
 • Zapytaj, dlaczego uważa, że może to być prawda.
 • Poproś o podanie przykładu sytuacji lub problemu, kiedy komunikacja NIE MIAŁA kluczowego znaczenia
 • Sprowokuj swój zespół do dyskusji i dokładnego wyjaśnienia jak lepsza komunikacja NIE POMOGŁABY rozwiązać tego problemu
 • Alternatywa: poproś pracowników aby podzielili się przykładami sytuacji, problemów i wyzwań, w których komunikacja BYŁA kluczowa, zarówno w kontekście źródła problemu, jak i jego rozwiązania.  

2. Interpretacja i podsumowanie:
Podkreśl, iż komunikacja ma wpływ na wszystko co dzieje się w organizacji. Komunikacja może być jedną z najmocniejszych stron firmy, jak i też jej największą wadą. Poproś swój zespół, aby zastanowił się jak ważna jest komunikacja na ich stanowiskach.

Rozwiązania Thomas mogą pomóc Twoim pracownikom zrozumieć preferowany styl komunikowania się, swój i ludzi w ich otoczeniu. Dzięki temu mogą wyciągnąć wnioski jak najlepiej współpracować aby osiągać efekty i budować ducha zespołu. Kiedy szwankuje komunikacja, pogarsza się efektywność, co ma znaczący wpływ na wyniki i skuteczność całej organizacji.

Pomożemy Ci znaleźć powody trudności komunikacyjnych w Twojej firmie, zidentyfikować potencjalne trudności między Twoimi ludźmi, znaleźć powody problemów w budowaniu relacji i wynikającego z nich braku efektywności. Nasze rozwiązania mierzą parametry, które mają bezpośredni wpływ na skuteczność komunikacji, a nasi Konsultanci mogą zaoferować ci szereg rozwiązań, których wdrożenie będzie prowadzić do jej polepszenia.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań i warsztatów Thomas International które mogą poprawić komunikację w Twojej firmie, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: [email protected]