Zarządzanie zmianą

Zarządzanie wynikamiAnaliza statystyczna i benchmark

Zmiany są kluczowe jeśli firma chce utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku jako pracodawca przyciągający talenty. Sposób w jaki zmiana jest ogłaszana, wdrażana i zarządzana jest kluczem do sukcesu przy przeprowadzaniu organizacji przez ten proces.

93% firm przechodzi przez jakiś rodzaj transformacji

Forbes, 2014

Do 70% zaplanowanych zmian kończy się porażką

McKinsey, 2013

Zarządzanie zmianą to opracowanie i wdrażanie strategii transformacji na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, w celu skierowania firmy w stronę osiągania strategicznych celów.

Istnieje wiele czynników jakie mogą sprowokować zmiany w organizacji. Ich źródła mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne:

 • Tworzenie przewagi konkurencyjnej
 • Zmiana pozycji na rynku
 • Wzrost, fuzje i przejęcia
 • Zmiana prawna, polityczna lub ekonomiczna

Najważniejszym kapitałem jaki organizacja posiada, są jej pracownicy.

Zaangażowani ludzie, rozumiejący powody i sposób wprowadzania zmian, mogą wprowadzić proces na właściwe tory. Jednak, pracownicy którym brakuje zaangażowania, pełni obaw i odczuwający opór mogą sprawić, iż zmiana okaże się jeszcze większym wyzwaniem.

Ludzie mogą opierać się zmianom z wielu powodów, takich jak: nieporozumienia, brak zaufania, niska odporność na zmiany, brak zgody na wybrane rozwiązania  lub obawa dotycząca wpływu zmiany na ich osobiste życie.

Uspokojenie pracowników na tyle, aby nie odczuwali oni oporu  jest istotne z punktu widzenia ich dobrego samopoczucia i wyników. Dlatego kluczowe jest właściwe zarządzanie zmianami na poziomie organizacyjnym, ale również rozwiązywanie indywidualnych problemów pracowników. Ważne jest aby cały personel czuł się silnie zaangażowany w zmianę, aby ta była skuteczna.  

Jakie więc są praktyczne kroki do pojęcia aby przeprowadzić firmę przez zmianę?

Pierwszym krokiem jest identyfikacja potrzeby zmiany,  jasno wyartykułowana wizja i cele które zmiana ma pomóc realizować.  Konieczne może okazać się przeprowadzenie szczegółowego audytu w organizacji, aby dowiedzieć się w jakiej punkcie zmiany ona się znajduje i jakie występują braki.  Będzie to także późniejszy punkt odniesienia dla pomiaru przeprowadzonej zmiany.

Ważne jest angażowanie pracowników w zmianę od samego jej początku, a co za tym idzie, pełna transparentność procesu.

Według firm i pojedynczych pracowników, słaba komunikacja może być podstawowym powodem postrzegania zmiany jako trudnej lub niepewnej.

Aby zmiana wiązała się z długofalowymi rezultatami, ważne jest stałe monitorowanie postępów oraz powrót do realizacji wizji, jeśli zostanie ona utracona z oczu. Regularne odświeżanie programu skutkuje  utrzymaniem się na właściwym kursie i zapewnia właściwe wdrażanie zmian. Badanie zaangażowania pracowników, którego elementem będzie wyrażanie opinii, zapewni dodatkowe informacje w sposób bezstronny i poufny i może pomóc usłyszeć zdanie pracowników zwykle zaangażowanych w codzienne operacje.

Nie zapomnij również o celebrowaniu sukcesów na drodze do zmiany i pamiętaj, aby dzielić je z całym zespołem. W końcu, większa świadomość i docenianie wartości jakie niosą ze sobą różne talenty i style są kluczami do sukcesu o znacznie szerszym zasięgu niż udana implementacja zmian.

Rozwiązania Thomas pomogą Ci:

 • Zdecydować, skąd zacząć – zidentyfikować wyzwania i podjąć właściwe kroki, aby przeprowadzić poszczególne działy firmy przez proces zmiany
 • Zapewnić Twoim liderom narzędzia pomagające im w tym procesie  
 • Budować i rozwijać relacje i komunikację wewnątrz firmy,  tak by wspierały proces zmian
 • Wzbudzać u pracowników poczucie zaangażowania, lojalności, motywacji, zrozumienia i wspólnoty  
 • Poprawiać i monitorować zaangażowanie i retencję
 • Redukować opór
 • Określić braki kompetencyjne, aby rekrutacja była bardziej ukierunkowana  
 • Prowadzić ewaluację postępów i przedstawiać wyniki udziałowcom
 • Ogólnie – zwiększać zaangażowanie, poprawiać komunikację, retencję, motywację i poczucie bezpieczeństwa w trudnym dla organizacji czasie.

Załaduj raport z case study

Dowiedz się, jak zarządzanie zmianą wygląda w praktyce

Załaduj raport z case study

Dowiedz się, jak zarządzanie zmianą wygląda w praktyce