Analiza statystyczna i benchmark

Zarządzanie zmianąRekrutacja

Chcesz zredukować stres z jakim łączy się podejmowanie decyzji personalnych? Możemy pomóc Ci podejmować je w oparciu o większą ilość danych, jak także wesprzeć Cię w budowaniu strategii HR, dzięki którym poradzisz sobie ze wszystkimi wyzwaniami dotyczącymi zarządzania ludźmi w Twojej firmie.

Chcąc wykorzystać różnorodność danych statystycznych dostępnych dla biznesu, wiele firm zaczęło opierać się na nich przy podejmowaniu decyzji operacyjnych, jak i tych o znaczeniu strategicznym, co zaowocowało znaczącym wpływem na ich skuteczność.

Zauważywszy ten wpływ, działy HR zaczęły wykorzystywać zewnętrzne dane przy podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji, retencji, dyscypliny i zarządzania. Dzięki temu, analiza danych psychometrycznych  okazała się przydatna również przy podnoszeniu jakości działów personalnych w wielu organizacjach.  

Gdyby liderzy Twojej firmy dysponowali dostępem do bardziej zaawansowanych i wyczerpujących informacji niż ich konkurenci, byliby w stanie podejmować odpowiednie decyzje i zdobyć nad nimi zasadniczą przewagę. Możliwości wykorzystania danych psychometrycznych są nieograniczone. Skąd więc zacząć?

Nie tylko rekrutacja

Istnieje wiele obszarów gdzie dane statystyczne mogą być wykorzystywane, obejmujący całe spektrum aspektów takich jak:

  • Rekrutacja
  • Retencja
  • Szkolenie i rozwój
  • Praca zespołowa
  • Skuteczność
  • Przywództwo
  • Planowanie sukcesji
  • Zaangażowanie i motywacja
  • Produktywność

Podczas rekrutacji, analiza twardych danych może pokazać rzeczywiste koszty procesów selekcji i doboru, a także mocne i słabe strony konkretnych etapów procesów rekrutacyjnych. Na podstawie danych psychometrycznych można również wyciągnąć wnioski jakie cechy będą wskazywać na większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez zatrudnianą osobę i dopasowania do kultury organizacji.

Dane statystyczne dają również możliwość przyjrzenia się talentom w organizacji i tworzenia opisów osób w oparciu o cechy, których posiadanie może świadczyć o wysokim potencjale.  Przy pomocy psychometrii możesz wyodrębnić talenty, wypełnić braki kompetencyjne w toku rekrutacji, szkoleń lub wdrażania programów rozwojowych. Ponadto, dane tego typu mogą mieć istotne znaczenie przy planowaniu sukcesji i wyszukiwaniu potencjału w  organizacji dla ról, których obsadzenie będzie istotne w dalszej perspektywie.  

Dane analityczne mogą być również przydatne w zarządzaniu zmianą, poprzez identyfikację kultury organizacyjnej w początkowej fazie, a następnie pomiar wprowadzonych zmian przy zamknięciu projektu.

Menadżerowie i liderzy mogą wykorzystać dane do ewaluacji swoich działów i tworzenia raportów. Wspierają one liderów w komunikacji wizji w taki sposób, aby była ona czytelna dla większości osób w organizacji, przy równoczesnym identyfikowaniu osób mniej lub bardziej zaangażowanych, motywowaniu, zapewnianiu preferowanego środowiska pracy, planowaniu nagród, dyscyplinowaniu, monitorowaniu i mierzeniu skuteczności.

Rozumienie kultury organizacyjnej

Konsultanci Thomas mogą pomóc Ci opracować profile osób  i określić zestawy cech warunkujących uzyskiwanie zadowalających wyników, a także cechy unikatowe dla Twojej firmy.  Badając profile Twoich pracowników możesz zgłębić kulturę organizacyjną, jej mocne strony, wyzwania przed jakimi stoi i braki kompetencyjne. Uzyskane informacje mogą pomóc stworzyć, poprawić i wdrożyć strategię i dzięki temu prowokować zmiany, kierunkować rekrutację i decyzje dotyczące rozwoju.

Analiza statystyczna, analiza twardych danych, psychometria, benchmarking oraz audyty personalne mają taka sama funkcję – zaangażowanie siły informacji generowanych przez pracowników, dla korzyści firmy już od pierwszego dnia (a nawet jeszcze zanim nowa osoba przekroczy próg Twoich drzwi).

Załaduj raport z case study

Dowiedz się jak analiza statystyczna jest wykorzystywana w praktyce.

Załaduj raport z case study

Dowiedz się jak analiza statystyczna jest wykorzystywana w praktyce.