TEIQue - Inteligencja Emocjonalna

PPA SportTEIQue Education

Badanie inteligencji emocjonalnej Thomas TEIQue dostarcza odpowiedzi na pytania w jakim stopniu Twoi pracownicy są w stanie odczytywać emocje swoje i innych ludzi oraz jak wykorzystują tę wiedzę do budowania relacji.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: inteligencja emocjonalna
Typ testu: normatywne narzędzie psychometryczne
Czas wypełniania: 25-35 minut

Inteligencja emocjonalna jest aspektem odróżniającym pracowników wybitnych od przeciętnych, a przewaga ta jest im potrzebna by efektywnie działać w dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości ekonomicznej. Thomas TEIQue to narzędzie, które pokaże Twoim pracownikom do jakiego stopnia rozumieją swoje mocne strony i ograniczenia, jak reagują na presję,  jak interpretują reakcje innych, radzą sobie z nimi i wykorzystują tę wiedzę do budowania relacji, jak są zmotywowani i elastyczni. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie efektywniej dobierać i kształcić swoich przyszłych liderów.

TEIQUE_Sample1.jpg

Zastosuj Thomas TEIQue aby: 

  • Lepiej rozumieć emocje Twoich ludzi i sposób w jaki kształtują reacje
  • Rekrutować kandydatów o odpowiedniej inteligencji emocjonalnej
  • Pielęgnować zaangażowanie i lojalność
  • Usprawnić komunikację
  • Odpowiednio dopasować strategie zarządzania

Autorem Thomas TEIQue jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nim merytoryczną opiekę i stale je rozwija. Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (UCL). Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com.

Tutaj możesz zapisać się na szkolenie certyfikujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas TEIQue, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa? Przeczytaj case-study Thames Valley Police.

Autor testu: K.V. Petrides, PhD
Rok utworzenia: 1998, ciągle rozwijany
 

Podstawy teoretyczne:

Autorem Thomas TEIQue jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nim merytoryczną opiekę i stale je rozwija. Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (www.psychometriclab.com).

Kwestionariusz TEIQue oparty jest na teorii inteligencji emocjonalnej jako cechy opracowanej przez K.V Petridesa, która opisuje ten konstrukt jako układ danych opartych na własnej percepcji aspektów emocjonalności na niższych poziomach hierarchii osobowości.  

Badanie inteligencji emocjonalnej jako cechy pozwala na przypisanie wymiernych wartości kluczowym aspektom osobowości.  

Kwestionariusz bada przekonania osób dotyczące swoich umiejętności emocjonalnych (jak osoba postrzega swoją skuteczność w zakresie identyfikowania, rozumienia i zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi). Przekonania te pozwalają w dokładny sposób przewidzieć niezmiernie szeroki wachlarz zachowań i potencjał osiągnięć, z których wiele ma istotne znaczenie w kontekście pracy zawodowej - satysfakcji, zarządzania stresem, umiejętności liderskich, pracy zespołowej, świadomości organizacyjnej, zaangażowania itd. 

Format:

TEIQue jest kwestionariuszem opartym na samoocenie. Osoby wypełniające analizę oznaczają do jakiego stopnia zgadzają się z przedstawionymi twierdzeniami, wykorzystując do tego celu siedmiostopniową skalę Likerta (gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam” a 7 „całkowicie się zgadzam”). Test składa się ze 153 twierdzeń.

Rzetelność i trafność:

Thomas TEIQue, jak i nasze pozostałe rozwiązania, poddawane są rygorystycznym testom rzetelnościowym i walidacyjnym.  Thomas TEIQue posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society - BPS) potwierdzający, że spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Narzędzie zostało zbadane według kryteriów technicznych ustalonych przez międzynarodową komisję walidacyjną European Standing Committee on Tests and Testing, będącą częścią European Federation of Psychologists' Associations.  Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com.

Tutaj możesz zapisać się na szkolenie certyfikujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas TEIQue, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa? Przeczytaj case-study Thames Valley Police.