TEIQue-SF dla placówek edukacyjnych

TEIQue-SFTEIQue-SF Sport

Thomas TEIQue – SF (Short Form) to skrócona wersja kwestionariusza badającego inteligencję emocjonalną, której wypełnienie zajmuje tylko 5 minut. Wynik analizy stanowi szybki rzut oka na funkcjonowanie osoby w obrębie emocji, jej umiejętność budowania relacji, samokontrolę i reakcję na presję.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: inteligencja emocjonalna
Typ testu: normatywne narzędzie psychometryczne
Czas wypełniania: 5 minut

TEIQue-SF jest szybkim i efektywnym narzędziem do diagnozy umiejętności emocjonalnych studentów lub pracowników szkoły. Wynik analizy stanowi rzut oka na funkcjonowanie osoby w obrębie emocji, jej umiejętność budowania relacji, samokontrolę i reakcję na presję. Rozwiązanie idealne dla młodych ludzi, na początku ich ścieżki rozwoju.

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

Zastosuj TEIQue-SF aby:

  • Wspierać rozwój studentów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
  • Poprawiać komunikację i wzajemnie zrozumienie
  • Podnieść retencję i skuteczność
  • Podejmować właściwe decyzje rekrutacyjne, szczególnie w sytuacji kiedy ilość kandydatów na dane stanowisko jest wysoka
  • Poprawić relacje w zespołach i eliminować konflikty

Autorem narzędzi Thomas TEIQue oraz TEIQue-SF jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nimi merytoryczną opiekę i stale je rozwija. TEIQue to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (UCL). Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas TEIQue, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Uwaga: Rozwiązanie TEIQue-SF jest obecnie niedostępne w języku polskim. Kliknij tutaj aby zobaczyć w jakich językach dostępne są rozwiązania Thomas.

Narzędzia Thomas International są dostępne w 56 wersjach językowych. Thomas International posiada lokalne przedstawicielstwa w ponad 60 krajach i stale dąży do poszerzenia międzynarodowej dostępności swoich rozwiązań. Skontaktuj się z nami aby otrzymać więcej informacji na temat dostępności narzędzi Thomas na świecie.

 

Autor testu: K.V. Petrides, PhD
Rok utworzenia: 1998, ciągle rozwijany

 

Podstawy teoretyczne:

Autorem Thomas TEIQue jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nim merytoryczną opiekę i stale je rozwija. Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (www.psychometriclab.com).

Kwestionariusz TEIQue oparty jest na teorii inteligencji emocjonalnej jako cechy, opracowanej przez K.V Petridesa, która opisuje ten konstrukt jako układ danych opartych na własnej percepcji aspektów emocjonalności na niższych poziomach hierarchii osobowości.  

Badanie inteligencji emocjonalnej jako cechy pozwala na przypisanie wymiernych wartości kluczowym aspektom osobowości.  Kwestionariusz bada przekonania osób dotyczące swoich umiejętności emocjonalnych (jak osoba postrzega swoją skuteczność w zakresie identyfikowania, rozumienia i zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi). Przekonania te pozwalają w dokładny sposób przewidzieć niezmiernie szeroki wachlarz zachowań i potencjał osiągnięć, z których wiele ma istotne znaczenie w kontekście pracy zawodowej - satysfakcji, zarządzania stresem, umiejętności liderskich, pracy zespołowej, świadomości organizacyjnej, zaangażowania itd.

Rzetelność i trafność:

Thomas TEIQue, jak i pozostałe rozwiązania Thomas, poddawane są rygorystycznym testom rzetelnościowym i walidacyjnym.  Thomas TEIQue posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society - BPS) potwierdzający, że spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Narzędzie zostało zbadane według kryteriów technicznych ustalonych przez międzynarodową komisję walidacyjną European Standing Committee on Tests and Testing, będącą częścią European Federation of Psychologists' Associations.  Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas TEIQue, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Uwaga: Rozwiązanie TEIQue-SF jest obecnie niedostępne w języku polskim. Kliknij tutaj aby zobaczyć w jakich językach dostępne są rozwiązania Thomas.

Narzędzia Thomas International są dostępne w 56 wersjach językowych. Thomas International posiada lokalne przedstawicielstwa w ponad 60 krajach i stale dąży do poszerzenia międzynarodowej dostępności swoich rozwiązań. Skontaktuj się z nami aby otrzymać więcej informacji na temat dostępności narzędzi Thomas na świecie.