TEIQue dla placówek edukacyjnych

TEIQueTEIQue Sport

Badanie inteligencji emocjonalnej Thomas TEIQue dostarcza odpowiedzi na pytania w jakim stopniu uczniowie/ studenci są w stanie odczytywać emocje swoje i innych oraz jak wykorzystują tę wiedzę do budowania relacji.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: inteligencja emocjonalna
Typ testu: normatywne narzędzie psychometryczne
Czas wypełniania: 25-35 minut

Dla młodego człowieka, inteligencja emocjonalna jest tą cechą, która odróżnia przeciętność od wybitności. Przewaga jaką daje jest im potrzebna by od samego początku efektywnie działać w dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości ekonomicznej. Thomas TEIQue to narzędzie, które pokaże Twoim studentom oraz pracownikom do jakiego stopnia rozumieją swoje mocne strony i ograniczenia, jak reagują na presję,  jak interpretują reakcje innych, radzą sobie z nimi i wykorzystują tę wiedzę do budowania relacji, jak są zmotywowani i elastyczni.

TEIQUE_Sample1.jpg

Zastosuj Thomas TEIQue dla studentów, aby:

  • Dać im przewagę nad innymi
  • Poprawić ich umiejętności przywódcze, umiejętność wzbudzania zaangażowania oraz budowania mocnych relacji
  • Określić ich mocne strony i obszary do rozwoju
  • Zwiększyć ich zaangażowanie i osiągnięcia

Zastosowanie TEIQue dla pracowników pomoże Ci:

  • Poprawić ich umiejętności przywódcze, umiejętność wzbudzania zaangażowania oraz budowania mocnych relacji
  • Określić ich mocne strony i obszary do rozwoju
  • Wzbudzać poczucie lojalności i umiejętność podnoszenia morale studentów
  • Zwiększyć zaangażowanie

Autorem Thomas TEIQue jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nim merytoryczną opiekę i stale je rozwija. Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (UCL). Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com.

Tutaj możesz zapisać się na szkolenie certyfikujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas TEIQue, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa? Przeczytaj case-study St Benedict's Secondary School.

Autor testu: K.V. Petrides, PhD
Rok utworzenia: 1998, ciągle rozwijany

 

Podstawy teoretyczne:

Autorem Thomas TEIQue jest dr K.V. Petrides, który również sprawuje nad nim merytoryczną opiekę i stale je rozwija. Jest to jedno z najlepiej przebadanych narzędzi psychometrycznych, polecane przez poważane w środowisku międzynarodowym Laboratorium Psychometryczne przy University College London (www.psychometriclab.com).

Kwestionariusz TEIQue oparty jest na teorii inteligencji emocjonalnej jako cechy opracowanej przez K.V Petridesa, która opisuje ten konstrukt jako układ danych opartych na własnej percepcji aspektów emocjonalności na niższych poziomach hierarchii osobowości.  

Badanie inteligencji emocjonalnej jako cechy pozwala na przypisanie wymiernych wartości kluczowym aspektom osobowości.  

Kwestionariusz bada przekonania osób dotyczące swoich umiejętności emocjonalnych (jak osoba postrzega swoją skuteczność w zakresie identyfikowania, rozumienia i zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi). Przekonania te pozwalają w dokładny sposób przewidzieć niezmiernie szeroki wachlarz zachowań i potencjał osiągnięć, z których wiele ma istotne znaczenie w kontekście pracy zawodowej - satysfakcji, zarządzania stresem, umiejętności liderskich, pracy zespołowej, świadomości organizacyjnej, zaangażowania itd. 

Format:

TEIQue jest kwestionariuszem opartym na samoocenie. Osoby wypełniające analizę oznaczają do jakiego stopnia zgadzają się z przedstawionymi twierdzeniami, wykorzystując do tego celu siedmiostopniową skalę Likerta (gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam” a 7 „całkowicie się zgadzam”). Test składa się ze 153 twierdzeń.

Rzetelność i trafność:

Thomas TEIQue, jak i nasze pozostałe rozwiązania, poddawane są rygorystycznym testom rzetelnościowym i walidacyjnym.  Thomas TEIQue posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society - BPS) potwierdzający, że spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Narzędzie zostało zbadane według kryteriów technicznych ustalonych przez międzynarodową komisję walidacyjną European Standing Committee on Tests and Testing, będącą częścią European Federation of Psychologists' Associations.  Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com.

Tutaj możesz zapisać się na szkolenie certyfikujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas TEIQue, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa? Przeczytaj case-study St Benedict's Secondary School.