PPA dla placówek edukacyjnych

PPAPPA Sport

W ciągu zaledwie 8 minut Analiza Thomas PPA dostarcza informacji dotyczących preferowanego stylu zachowania uczniów i studentów w sytuacjach zadaniowych, odpowiadając na pytania: Jakie są mocne strony i ograniczenia osoby? W jaki sposób się komunikuje? Czy potrafi samodzielnie rozpoczynać działania? Co ją / go motywuje?

Opis narzędziaTeoria

Co bada: preferowane style zachowań
Typ testu: ipsatywne narzędzie psychometryczne
Czas wypełniania: 8 minut

 Analiza Thomas PPA dostarcza danych dotyczących stylu zachowania młodych ludzi. Analiza stanowi unikatowe powiązanie między edukacją a karierą zawodową, poprzez identyfikację preferencji behawioralnych omawianej osoby, jej mocnych stron i obszarów do rozwoju. Informacje takie mogą być przydatne zarówno przy określeniu najbardziej skutecznego podejścia do nauki, podejmowaniu kolejnych decyzji edukacyjnych, jak i później przy odnoszeniu sukcesów zawodowych.

Osoba przeprowadzająca Analizę otrzymuje wykres (profil osobowy) na podstawie którego może określić mocne strony i potencjalne ograniczenia omawianej osoby, jej/jego styl komunikowania się, wartości, czynniki motywujące, kluczowe obawy, frustracje i styl zachowania pod presją.

Zastosuj Thomas PPA aby:

  • Zwiększać samoświadomość i poczucie własnej wartości młodych ludzi
  • Udzielać im wsparcia w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
  • Usprawniać komunikację
  • Wpływać na zachowanie i podejście do obowiązków
  • Wzbudzać zaangażowanie

Tutaj możesz zapisać się na szkolenie certyfikujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas PPA, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa w praktyce? Przeczytaj case-study Larbert High School.

 

Autor testu: Thomas M. Hendrickson

Rok utworzenia: 1958

 

Podstawy teoretyczne:

Na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku, Dr. Thomas Hendrickson rozwinął teorię DISC zapoczątkowaną przez Williama Moultona Marstona - rozbudował ją pod kątem wykorzystania w środowisku zawodowym i opracował kwestionariusz Thomas PPA, który  opublikował w roku 1958. W ofercie firmy Thomas International na świecie Analiza Thomas PPA znajduje się od roku 1981, na polskim rynku natomiast pojawiła się w roku 1994. 

Marston opisał zachowania ludzi w polu dwóch osi z rozgraniczeniem między zachowaniem aktywnym lub reaktywnym, w zależności od indywidualnego postrzegania środowiska jako sprzyjającego lub nieprzyjaznego. Te dwa wymiary tworzą matrycę na bazie której można określić indywidualne style zachowań, opisane przez cztery charakterystyki: Dominacja, Komunikatywność (Wpływ), Stabilizacja oraz Adaptacja /ang.: Dominance, Inducement, Submission, Compliance (DISC)/. Teoria Marstona została opisana przez niego w publikacji ‘Emotions of Normal People’ w roku 1928. Wywodzi się z nurtu psychologii i psychoanalizy.

Thomas PPA określa, w jaki sposób  badane osoby postrzegają otaczające środowisko – czy oceniają jako przyjazne czy antagonistyczne, a także w jaki sposób na nie reagują (aktywnie czy reaktywnie). Celem analizy jest zapewnienie informacji ułatwiających menadżerom podejmowanie decyzji personalnych.. 

Format:

Analiza Thomas PPA jest testem ipsatywnym, opartym na samoocenie. Oznacza to, że opisuje osobę w sposób taki jak sama siebie postrzega, nie porównując jej z normą dla danej populacji. Jest to kwestionariusz wymuszonego wyboru, składający się z 24 rzędów słów opisujących, z których osoba wybiera określenia najbardziej i najmniej pasujące do jej stylu zachowania. Wymaga dokonania 48 wyborów z pośród 96 określeń, a czas jego wypełniania wynosi ok. 8 minut.

Analiza Thomas jest dostępna w formacie elektronicznym online, a także w wersji papier-ołówek. Dla osób poniżej 18 roku życia, oraz takich, które wypełniają kwestionariusz nie w języku ojczystym, dostępna jest wersja kwestionariusza  z definicjami (PPA Plus), w kilku wariantach językowych.

Rzetelność i trafność:

Thomas PPA, jak i nasze pozostałe rozwiązania, poddawane są rygorystycznym testom rzetelnościowym i walidacyjnym.  Thomas PPA posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society - BPS) potwierdzający, że spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Narzędzie zostało zbadane według kryteriów technicznych ustalonych przez międzynarodową komisję walidacyjną European Standing Committee on Tests and Testing, będącą częścią European Federation of Psychologists' Associations.

Thomas International jest partnerem Psychometrics Centre na Cambridge University (http://www.psychometrics.cam.ac.uk/), gdzie Thomas PPA jest stale poddawane psychometrycznej weryfikacji.

Tutaj możesz zapisać się na szkolenie certyfikujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas PPA, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa w praktyce? Przeczytaj case-study Larbert High School.