PAC dla placówek edukacyjnych

PACPAC Sport

Personal Assessment Centre (PAC) to szczegółowa, indywidualna analiza pracownika, mająca na celu pokazanie sposobu jego działania – kluczowych mocnych stron i ograniczeń, inteligencji emocjonalnej i szybkości przetwarzania informacji.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: talenty w organizacji
Typ analizy: usługa konsultacyjna
Czas wykonania: zależny od zastosowanych rozwiązań

Thomas PAC to niezależne, obiektywne spojrzenie na osobę i jej potencjał do odniesienia sukcesu w danej roli. Może również być stosowane do oceny braków kompetencyjnych u studentów i oferowania im właściwego wsparcia.  Dla Twojej placówki edukacyjnej opinia niezależnego eksperta może stanowić nowe spojrzenie na potrzeby rozwojowe Twoich studentów i pracowników, a w efekcie prowadzić do podniesienia poziomu nauczania.

PAC-example.jpg

Zastosuj PAC dla Twoich pracowników aby:

 • Oceniać kandydatów w sposób obiektywny i korzystny cenowo
 • Rekrutować najlepszych kandydatów z krótkiej listy lub takich, którzy działali wcześniej na niższych poziomach organizacji
 • Budować i rozwijać nowe zespoły
 • Analizować powody niskiego poczucia zaangażowania u pracowników
 • Identyfikować potrzeby rozwojowe przed dokonaniem inwestycji w szkolenia zewnętrzne 
 • Prowadzić oceny pracownicze w obliczu zmian strukturalnych lub kulturowych

Zastosuj PAC dla studentów aby:

 • Otrzymać wyczerpujące informacje na temat preferowanego sposobu działania osoby badanej
 • Analizować powody niskiego poczucia zaangażowania u studentów
 • Analizować powody niewłaściwego zachowania i braku efektów
 • Razem ze studentami oceniać ich potrzeby rozwojowe
 • Dać studentom inspirację do poszukiwania możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Thomas PAC, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl. Możesz również wykorzystać formularz kontaktowy poniżej.

Thomas PAC to indywidualna analiza pracownika wykonana przez eksperta Thomas International, pomocna w tworzeniu strategii zarządzania, podnoszeniu morale, skutecznym zatrzymywaniu najlepszych pracowników w organizacji i określaniu potrzeb rozwojowych.

W procesie może być zastosowana pełna gama rozwiązań Thomas International. Zachęcamy do przeczytania informacji dotyczących każdego z nich: PPA, TST/GIA, TEIQue, Job, TEAMs, Engage, Benchmarking

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Thomas PAC, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl. Możesz również wykorzystać formularz kontaktowy poniżej.