JOB - profilowanie stanowisk

GIA SportJob Education

Profil Stanowiska – Thomas JOB pozwala określić wymagania dotyczące roli i na tej podstawie dokonać wyboru właściwej osoby na stanowisko, określić związane z nim potrzeby rozwojowe, dokonać restrukturyzacji stanowisk lub przenieść talenty w inne miejsce w organizacji.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: style zachowań
Typ analizy: ipsatywne narzędzie psychometryczne
Czas: do 20 minut

Poprzez zdefiniowanie konkretnych wymagań dla stanowiska menadżer zyskuje pewność przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych. Ponadto, u pracowników wzrasta poziom zadowolenia z wykonywanych obowiązków, a co za tym idzie efektywność. W praktyce będzie się to równać ograniczeniu ilości niepożądanych zmian na stanowiskach, rozwojowi kompetencji pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem stanowiska które zajmują i ograniczeniem błędnie podejmowanych decyzji.

W raporcie Thomas JOB znajduje się lista pytań, które można wykorzystać w rozmowie rekrutacyjnej, pozwalających spojrzeć na kandydata z innej perspektywy.

Job_Sample.jpg

Wykorzystaj Thomas JOB by zyskać więcej pewności przy:

  • Rekrutowaniu lub dobieraniu osób do stanowisk
  • Określaniu, którzy pracownicy wykonują role niezgodne z ich predyspozycjami i dokonywaniu przesunięć w obrębie organizacji
  • Podnoszeniu morale i zwiększaniu lojalności pracowników
  • Zarządzaniu efektywnością
  • Zwiększaniu skuteczności najbardziej utalentowanych pracowników

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas Job, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz zobaczyć jak to działa? Przeczytaj case study Jumar Solutions.

Profil Stanowiska - Thomas Job został zaprojektowany w taki sposób, aby pomóc zastanowić się nad tworzonym stanowiskiem w sposób intuicyjny i naturalny.  Tak jak Thomas PPA pozwala na zrozumienie stylu zachowania danej osoby, Thomas Job pomaga określić wymagane zachowanie pasujące do danej roli. Wyniki analizy przedstawione są na wykresie kompatybilnym z profilem osoby - dzięki temu możliwe jest porównanie profili w celu określenia stopnia zgodności. Aby uzyskać więcej informacji na temat Thomas PPA, kliknij tutaj.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas Job, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz zobaczyć jak to działa? Przeczytaj case study Jumar Solutions.