Engage

TEIQueEngage Education

Thomas Engage pomaga osiągnąć zaangażowanie pracowników na każdym poziomie organizacji oraz określić sposób wprowadzenia koniecznych zmian

Opis narzędziaTeoria

Co bada: zaangażowanie w pracę
Typ testu: kwestionariusz
Czas wypełniania: 5 minut

Thomas Engage jest badaniem przeprowadzanym online, mierzącym poziom zaangażowania Twoich ludzi w pracę i pomagającym przełożyć to zaangażowanie na sukcesy organizacji. Stworzone w sposób praktyczny, ukierunkowany na rozwiązania, prowokuje wnioski i daje pole do rozmów prowadzących do osiągnięcia trwałego, długofalowego zaangażowania, które w konsekwencji generuje korzyści takie jak: wyższa produktywność, większa lojalność pracowników, rosnący dobrostan, a także zwiększające się zyski.

Thomas Engage mierzy zaangażowanie w pracę: co myślą i czują Twoi ludzie na temat samej firmy, swojego stanowiska i swoich współpracowników. Identyfikuje mocne i bardziej wrażliwe obszary wśród zespołów, departamentów lub regionów – wyodrębnia te, gdzie zaangażowanie jest silne, a także te, które przeżywają trudności i potrzebują wsparcia. Dokonuje porównań między organizacjami i daje wskazówki, jakie działania mogą zostać wprowadzone, aby zmiana i rozwój były trwałe.

Narzędzie, którego autorem jest Brytyjczyk Mark Slaski – doktor psychologii Uniwersytetu Hertfordshire, jest oparte o 5 lat dogłębnych badań akademickich w temacie zawodowego zaangażowania. Na bazie teorii wywodzącej się z psychologii grup społecznych, wyodrębnia siedem kluczowych czynników mających wpływ na zawodowe zaangażowanie:

 1. Głos
 2. Wspólnota
 3. Wyzwania
 4. Wolność
 5. Klarowność
 6. Uznanie
 7. Wzrost

Engage-example.jpgBadania przeprowadzone w ponad 150 organizacjach pokazują iż firmy osiągające wysokie wyniki w badaniach zaangażowania pracowników, otrzymują również wysokie oceny w zakresie dobrostanu, poczucia lojalności i skuteczności.


Thomas Engage stanowi dla firmy swoistą 'kontrolę zdrowia’ i zapewnia trójwymiarowe spojrzenie na zaangażowanie zatrudnionych w niej ludzi. Jest proste w zastosowaniu, a jego wyniki dostępne są od razu. Co najważniejsze, informacje jakich dostarcza są bezcenne, ponieważ pozwalają tak dostosować styl zarządzania, aby pojawiające się zmiany były efektywne i trwałe.

Zastosuj Thomas Engage aby:

 • Określić mocne i wrażliwe obszary
 • Dokonać porównania poziomów zaangażowania poszczególnych grup/ segmentów
 • Porównać swoją firmę do innych
 • Zmierzyć poziom dobrostanu
 • Zdefiniować style zarządzania w Twojej organizacji
 • Wprowadzić efektywne i trwałe zmiany do twojego biznesu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzi Thomas, zadzwoń do nas pod numer: +48 668 466 386,
+48 663 300 312 lub napisz: [email protected][email protected].

Chcesz dowiedzieć się jak to działa w praktyce? Przeczytaj case-study Buckinghamshire Business .

Uwaga: Rozwiązanie Thomas Engage jest właśnie wprowadzane na polski rynek. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się jakie są możliwości zastosowania go w Twojej firmie. 

Kliknij tutaj aby zobaczyć w jakich językach dostępne są rozwiązania Thomas.

Narzędzia Thomas International są dostępne w 56 wersjach językowych. Thomas International posiada lokalne przedstawicielstwa w ponad 60 krajach i stale dąży do poszerzenia międzynarodowej dostępności swoich rozwiązań. Skontaktuj się z nami aby otrzymać więcej informacji na temat dostępności narzędzi Thomas na świecie.

Autor testu: Mark Slaski
Rok utworzenia: 2009

Podstawy teoretyczne:

Narzędzie Thomas Engage (oryginalnie: Work Engagement Questionnaire) zostało opracowane na Uniwersytecie Hertfordshire w roku 2009. Jego autor – Mark Slaski oparł swoje badania na psychologicznej teorii zawodowego zaangażowania – zjawiska będącego wypadkową pozytywnych doświadczeń wynikających z relacji w miejscu pracy, pełnionej roli i otrzymywanego wynagrodzenia.

Kwestionariusz Thomas Engage został utworzony zarówno na bazie metody jakościowej, jak i ilościowej. Początkowo, stworzono grupy testowe w organizacjach prywatnych i państwowych i zapytano je o pozytywne i negatywne aspekty wykonywanej pracy. Analiza ilościowa tych grup umożliwiła stworzenie 28-elementowego kwestionariusza.

Dzięki statystycznej analizie czynnikowej wyodrębniono 7 podstawowych aspektów zawodowego zaangażowania mierzonych kwestionariuszem. Są to Głos, Wspólnota, Wyzwania, Wolność, Klarowność, Uznanie i Wzrost.

Siedmioczynnikowy model pomiaru zaangażowania jest ceniony przez psychologów pracy i organizacje dążące do osiągnięcia najlepszych wyników, ponieważ definiuje mocne i wrażliwe obszary w organizacji na różnych jej poziomach - takich jak departamenty lub regiony. To z kolei prowadzi do stworzenia konkretnych i ukierunkowanych strategii interwencyjnych podnoszących poziom lojalności, dobrostanu i skuteczności.

Format:

Kwestionariusz Thomas Engage zbudowany jest z 28 pytań. Osoba wypełniająca analizę musi oznaczyć częstotliwość występowania opisanego doświadczenia na skali Likerta 1 – 7 (gdzie 1 oznacza „nigdy” a 7 „zawsze”). Po odniesieniu się do 28 punktów, osoba otrzymuje również dwa wcześniej ustalone pytania, na które może odpowiedzieć własnymi słowami. Ostatnim etapem analizy jest udzielenie informacji demograficznych.

Rzetelność i trafność:

Na bazie prototypowego kwestionariusza Thomas Engage został wykonanych  2,500 indywidualnych badań , które zostały wykorzystane jako podstawa do walidacji narzędzia. W skład ostatecznej próby weszło 65% mężczyzn i 34% kobiet, w wieku 17 – 67 lat.

Psychometryczna analiza zebranych danych wykazała wysoką spójność wewnętrzną testu (Alfa Cronbacha = .96) i wysoką trafność konstruktu, potwierdzającą  jednowymiarowość skali. Analiza statystyczna (Structural equation modelling  - SEM) wskazała na wysoką trafność konstrukcyjną finalnego modelu, w którym każda zmienna może być precyzyjnie interpretowana. Rezultatem wnikliwej analizy merytorycznej było dodanie dwóch pytań otwartych, jako weryfikatorów treści.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas Engage, zadzwoń do nas pod numer +48 668 466 386 lub napisz: [email protected]

Chcesz dowiedzieć się jak to działa w praktyce? Przeczytaj case-study Buckinghamshire Business .

Uwaga: Rozwiązanie Thomas Engage jest właśnie wprowadzane na polski rynek. Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się jakie są możliwości zastosowania go w Twojej firmie. 

Kliknij tutaj aby zobaczyć w jakich językach dostępne są rozwiązania Thomas.

Narzędzia Thomas International są dostępne w 56 wersjach językowych. Thomas International posiada lokalne przedstawicielstwa w ponad 60 krajach i stale dąży do poszerzenia międzynarodowej dostępności swoich rozwiązań. Skontaktuj się z nami aby otrzymać więcej informacji na temat dostępności narzędzi Thomas na świecie.