Engage dla placówek edukacyjnych

EngageEngage Sport

Thomas Engage pomaga osiągnąć zaangażowanie wśród uczniów/ studentów/ pracowników szkoły oraz określić sposób wprowadzenia koniecznych zmian.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: poziom zaangażowania
Typ testu: kwestionariusz
Czas wypełniania: 5 minut

Thomas Engage jest badaniem przeprowadzanym online, mierzącym poziom zaangażowania Twoich pracowników i studentów i pomagającym przełożyć to zaangażowanie na sukces.

Uwaga: W tym momencie narzędzie jest dostępne jedynie w języku angielskim.

Engage_Screen_800W.jpg

Stworzone w sposób praktyczny, ukierunkowany na rozwiązania, prowokuje wnioski i daje pole do rozmów prowadzących do osiągnięcia trwałego, długofalowego zaangażowania, które w konsekwencji generuje korzyści takie jak: wyższa efektywność studentów, większa lojalność pracowników, rosnący dobrostan, a także zwiększające się zyski i pełne wykorzystanie akademickiego potencjału.

Zastosuj Thomas Engage aby:

  • Określić mocne i wrażliwe obszary
  • Porównać swoją placówkę edukacyjną do innych i określić poziom dobrostanu/ zaangażowania studentów lub pracowników (dostępne jedynie w UK)
  • Zdefiniować style zarządzania w Twojej organizacji
  • Wprowadzić efektywne i trwałe zmiany do twojej placówki edukacyjnej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas Engage, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa w praktyce? Przeczytaj case-study Buckinghamshire Business .

Uwaga: Rozwiązanie Thomas Engage jest obecnie niedostępne w języku polskim. Kliknij tutaj aby zobaczyć w jakich językach dostępne są rozwiązania Thomas.

Narzędzia Thomas International są dostępne w 56 wersjach językowych. Thomas International posiada lokalne przedstawicielstwa w ponad 60 krajach i stale dąży do poszerzenia międzynarodowej dostępności swoich rozwiązań. Skontaktuj się z nami aby otrzymać więcej informacji na temat dostępności narzędzi Thomas na świecie.

Autor testu: Mark Slaski
Rok utworzenia: 2009

 

Podstawy teoretyczne:

Narzędzie Thomas Engage (oryginalnie: Work Engagement Questionnaire) zostało opracowane na Uniwersytecie Hertfordshire w roku 2009. Jego autor – Mark Slaski oparł swoje badania na psychologicznej teorii zawodowego zaangażowania – zjawiska będącego wypadkową pozytywnych doświadczeń wynikających z relacji w miejscu pracy, pełnionej roli i otrzymywanego wynagrodzenia.

Kwestionariusz Thomas Engage został utworzony zarówno na bazie metody jakościowej, jak i ilościowej. Początkowo, stworzono grupy testowe w organizacjach prywatnych i państwowych i zapytano je o pozytywne i negatywne aspekty wykonywanej pracy. Analiza ilościowa tych grup umożliwiła stworzenie 28-elementowego kwestionariusza.

Dzięki statystycznej analizie czynnikowej wyodrębniono 7 podstawowych aspektów zawodowego zaangażowania mierzonych kwestionariuszem. Są to Ton, Wspólnota, Wyzwania, Wolność, Przejrzystość, Uznanie i Wzrost.

Siedmioczynnikowy model pomiaru zaangażowania jest ceniony przez psychologów pracy i organizacje dążące do osiągnięcia najlepszych wyników, ponieważ definiuje mocne i wrażliwe obszary w organizacji na różnych jej poziomach - takich jak departamenty lub regiony. To z kolei prowadzi do stworzenia konkretnych i ukierunkowanych strategii interwencyjnych podnoszących poziom lojalności, dobrostanu i skuteczności.

Format:

Kwestionariusz Thomas Engage zbudowany jest z 28 pytań. Osoba wypełniająca analizę musi oznaczyć częstotliwość występowania opisanego doświadczenia na skali Likerta 1 – 7 (gdzie 1 oznacza „nigdy” a 7 „zawsze”). Po odniesieniu się do 28 punktów, osoba otrzymuje również dwa wcześniej ustalone pytania, na które może odpowiedzieć własnymi słowami. Ostatnim etapem analizy jest udzielenie informacji demograficznych.

Rzetelność i trafność:

Na bazie prototypowego kwestionariusza Thomas Engage został wykonanych  2,500 indywidualnych badań , które zostały wykorzystane jako podstawa do walidacji narzędzia. W skład ostatecznej próby weszło 65% mężczyzn i 34% kobiet, w wieku 17 – 67 lat.

Psychometryczna analiza zebranych danych wykazała wysoką spójność wewnętrzną testu (Alfa Cronbacha = .96) i wysoką trafność konstruktu, potwierdzającą  jednowymiarowość skali. Analiza statystyczna (Structural equation modelling  - SEM) wskazała na wysoką trafność konstrukcyjną finalnego modelu, w którym każda zmienna może być precyzyjnie interpretowana. Rezultatem wnikliwej analizy merytorycznej było dodanie dwóch pytań otwartych, jako weryfikatorów treści.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas Engage, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa w praktyce? Przeczytaj case-study Buckinghamshire Business .

Uwaga: Rozwiązanie Thomas Engage jest obecnie niedostępne w języku polskim. Kliknij tutaj aby zobaczyć w jakich językach dostępne są rozwiązania Thomas.

Narzędzia Thomas International są dostępne w 56 wersjach językowych. Thomas International posiada lokalne przedstawicielstwa w ponad 60 krajach i stale dąży do poszerzenia międzynarodowej dostępności swoich rozwiązań. Skontaktuj się z nami aby otrzymać więcej informacji na temat dostępności narzędzi Thomas na świecie.