Benchmarking dla placówek edukacyjnych

BenchmarkingBenchmarking Sport

Benchmarking to usługa konsultacyjna, której celem jest identyfikacja cech sprawiających, że nauczyciele odnoszą sukcesy. Celem procesu jest utworzenie profilu idealnego pracownika - biorąc pod uwagę styl zachowania i szybkość przetwarzania informacji. Profil ten będzie punktem wyjścia do selekcji kolejnych kandydatów.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: talenty w organizacji
Typ analizy: usługa konsultacyjna
 

Jako dyrektor placówki edukacyjnej, codziennie starasz się, aby Twoja szkoła byłą jak najlepsza. Aby zrealizować ten cel, potrzebujesz odpowiednich ludzi. Identyfikacja cech które sprawiają, że Twoi najlepsi nauczyciele odnoszą sukcesy, pozwoli Ci znaleźć ich więcej, albo wśród Twoich obecnych wykładowców, albo w toku zewnętrznej rekrutacji.

Posiadanie tego rodzaju informacji jest bezcenne z punktu widzenia planowania sukcesji i rozwoju tych nauczycieli, którzy posiadają potencjał, aby zainspirować kolejne pokolenia.  

Benchmarking_MockUp.jpg

Wykorzystaj Benchmarking aby:

 • Określić co sprawia, że najlepsi nauczyciele odnoszą sukcesy
 • Ustalić właściwe standardy działania
 • Rekrutować jedynie najlepszych kandydatów na stanowiska
 • Rozwijać przyszłych liderów
 • Bardziej efektywnie zarządzać ludźmi

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług konsultacyjnych Thomas International, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego poniżej.

Czy chcesz zredukować stres związany z podejmowaniem decyzji dotyczących ludzi? Narzędzia Thomas International mogą pomóc Ci podejmować te decyzje w sposób bardziej świadomy, w oparciu o konkretne informacje, a także budować strategie HR, zarówno w celu usprawnienia procesów rekrutacyjnych, lepszego dopasowania nowych ludzi do kultury organizacyjnej, jak i zwiększenia produktywności i rentowności oraz ograniczenia rotacji na stanowiskach.

Narzędzia Thomas International dostarczają dodatkowych informacji, które wspierają menadżerów przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz, w procesie benchmarkingu, możliwe jest stworzenie modelu idealnego stylu zachowania i profilu zdolności/umiejętności prowadzących pracowników do osiągnięcia sukcesu w poszczególnych rolach. Analizy psychometryczne dają także możliwość wyodrębnienia kandydatów najlepiej dopasowanych do konkretnych stanowisk. Prowadzi to do skrócenia procesu selekcji i zwiększenia pewności przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych.

Tworzenie profilu w procesie benchmarku polega na ścisłej współpracy między przedstawicielami Klienta a Konsultantem Thomas International. Statystyczna analiza wyników przeprowadzonych analiz wybranych przez Klienta najbardziej skutecznych pracowników na określonych stanowiskach, prowadzi do utworzenia modelu, będącego punktem wyjścia dla przyszłych decyzji rekrutacyjnych dla tych ról.

Thomas International oferuje rozwiązania dla firm każdej wielkości. Stworzenie modelu przy pomocy analizy statystycznej jest możliwe zarówno dla kilkuosobowego zespołu, jak i dla dużej korporacji.

Wykorzystanie danych psychometrycznych uzyskanej od każdej z badanych osób, technik statystycznych oraz wniosków analitycznych może być podstawą do podejmowania decyzji w sposób dokładny, konkretny oraz uzasadniony z prawnego punktu widzenia, na każdym etapie kariery pracownika w organizacji:

 • Rekrutacja
 • Retencja
 • Szkolenie i rozwój
 • Praca zespołowa
 • Monitorowanie wyników
 • Strategie liderskie
 • Zarządzanie
 • Planowanie sukcesji
 • Zaangażowanie i motywacja
 • Analiza produktywności

Uzyskanie lepszego zrozumienia dla kultury organizacyjnej, mocnych stron, wyzwań, braków kompetencyjnych w organizacji może pomóc wygenerować, ulepszyć oraz wprowadzić w życie decyzje i strategie, które zapoczątkują proces pozytywnych zmian.  Analiza kapitału ludzkiego jest kopalnią cennych informacji dla organizacji.

Benchmarking w Thomas International może być oparty na pełnym zakresie analiz i danych badawczych. W toku analizy można połączyć wyniki testów, style zachowań i profile emocjonalne z wewnętrznymi danymi organizacji dotyczącymi skuteczności pracownika. Do uzyskania obiektywnych informacji zwrotnych na temat osoby może być wykorzystana Ocena Thomas 360, a Engage ma zastosowanie do pomiaru przewidywanej skuteczności osoby w przyszłości.. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzi psychometrycznych używanych w procesach benchmarkingu i innych rozwiązań oferowanych przez Thomas International, kliknij tutaj.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług konsultacyjnych Thomas International, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego poniżej.