Rozumowanie werbalne

RekrutacjaOcena 360 stopni

Test rozumowania werbalnego może być stosowany w procesach rekrutacyjnych na różne typy stanowisk. Rozumowanie werbalne jest umiejętnością kognitywną i odnosi się do percepcji, przyswajania informacji, kategoryzacji i zastosowania informacji podanych w sposób werbalny.

Test rozumowania werbalnego mierzy umiejętność osoby do wyciągania wniosków na podstawie informacji podanych w sposób werbalny. W Baterii testów Thomas TST/GIA rozumowanie werbalne jest mierzone dwoma testami – Rozumowanie oraz Znaczenie słów. Każdy z testów TST/GIA polega na wypełnianiu krótkich, prostych pytań w sposób szybki i dokładny.  

Przykładowe zadanie w teście werbalnego rozumowania może polegać na przeczytaniu fragmentu tekstu i udzieleniu odpowiedzi na pytania, czy podane informacje są prawdziwe, nieprawdziwe lub czy w tekście brakowało informacji na ten temat. Odpowiedzi można udzielać tylko na podstawie informacji zawartych w podanym fragmencie, więc udzielenie poprawnej odpowiedzi uzależnione jest od właściwego zrozumienia tekstu.  Ten przykład zadania, badającego rozumowanie werbalne, różni się od typowych testów badających umiejętność czytania ze zrozumieniem, gdzie wybór ograniczony jest do dwóch opcji „prawda/fałsz”.   

Jeśli zostaniesz poproszony o wypełnienie testu rozumowania werbalnego w języku wyuczonym, niezależnie od Twojej znajomości tego języka, istotne jest aby zapytać administratora testu, czy jest on dostępny w języku ojczystym.  Umożliwi to uzyskanie najlepszych rezultatów i maksimum pewności, iż uzyskany wynik jest miarodajny.