Rekrutacja

Testy numeryczneRozumowanie werbalne

Precyzyjne ustalenie procedury procesów rekrutacji i selekcji pomaga organizacjom efektywnie obsadzać stanowiska i rozwijać talenty.

Rekrutacja i selekcjaTesty zawodowe

Testy i analizy psychometryczne mogą być zastosowane w rekrutacji na wiele różnych sposobów.

Możesz zbadać dopasowanie pod względem stylu zachowania przy pomocy analiz behawioralnych, badać zdolności i umiejętności, a także przy pomocy analizy inteligencji emocjonalnej zdobyć wgląd w osobowość kandydata. Proponowane przez nas analizy psychometryczne mają zastosowanie w rekrutacji – przeczytaj o Thomas PPA, Thomas TST/GIA oraz Thomas TEIQue.

Analizy i testy psychometryczne mogą być integralnym elementem procesu selekcji dostarczając cennych informacji na temat profilu psychologicznego kandydatów. 

Termin „testy zawodowe” obejmuje całą gamę rozwiązań psychometrycznych do zastosowania w kontekście biznesowym, takich jak: testy kompetencyjne, badanie stylów zachowań i analizy psychologiczne, ale też testy wydolnościowe, sprawnościowe, analizy medyczne i testy adaptacji kulturowej (Johnson i Kleiner, 2000).

Kiedy organizacja decyduje się na zastosowanie rozwiązań psychometrycznych, decyzja taka powinna być poprzedzona analizą, jakie koncepty mają być testowane oraz jakie jest ku temu uzasadnienie. Przejście od testów papierowych do aplikacji online umożliwiło znacznie częstsze niż kiedyś stosowanie testów. Przeważnie, kiedy pojawia się taka tendencja stopniowo dołącza do niej większość podmiotów, aby być na czasie ze stosowanymi praktykami, zdobyć wiarygodność na tle konkurencji, lub ogólnie w branży. Aby testy były stosowane w sposób efektywny, oczekiwane rezultaty powinny być powiązane z celami organizacji, albo w momencie zastosowania, albo w przyszłości.

Często testy zawodowe stosowane są w procesach rekrutacyjnych, jednak mogą one być przeprowadzane na każdym etapie kariery osoby w organizacji, pomagając np. w ocenach pracowniczych, awansach oraz osobistym rozwoju pracowników. Benchmarking dostarcza pracodawcom danych statystycznych na temat ich ludzi, co może być skuteczną podstawą do przyszłych decyzji rekrutacyjnych

Zastosowanie analiz psychometrycznych to element dodatkowej kontroli dla pracodawcy. Uzyskane wyniki są porównywane z profilem stanowiska dla każdego obsadzanego etatu. W procesach gdzie ilość aplikacji jest duża, testy zawodowe mogą także być podstawą do pierwszej kategoryzacji kandydatów, znacząco skracając czas wykorzystany na ten proces.  Dość często testy są stosowane w dalszych etapach procesów rekrutacyjnych, np. na ich drugim etapie, po analizie dokumentów aplikacyjnych lub/i wstępnej rozmowie telefonicznej. Bateson (2014) podkreśla iż „… efektywność zastosowania testów obserwowana jest już na początkowych etapach rekrutacji, gdzie pytania zadawane na postawie uzyskanych informacji mogą pomóc efektywnie odsiać duże ilości niepasujących kandydatów, pozostawiając ich mniejszą ilość do dalszych, kosztownych etapów rekrutacji”.

Podczas gdy często potrzebnym elementem po rekrutacji jest specjalistyczne szkolenie dla kandydatów, koszty rekrutacji przy zastosowaniu opisanej wyżej metody mogą być niższe niż przy czasochłonnej, konwencjonalnej analizie CV i prowadzić do lepszego zwrotu z inwestycji.