Testy psychometryczne

Ocena 360 stopniTesty zdolności kognitywnych

Czym są testy psychometryczne? Etymologicznie, termin „psychometria” łączy w sobie wyraz „psyche” w znaczeniu umysłu, oraz „meter” odnoszący się do miary. Dlatego, narzędzia psychometryczne można inaczej nazwać instrumentami do wykonywania pomiarów ludzkiego umysłu.

InformacjeBezpłatne psychotesty

Czym są narzędzia psychometryczne?

Rozwiązania psychometryczne służą do dokonywania pomiarów aspektów psychologicznych, takich jak style zachowań, cechy osobowości, umiejętności i zdolności kognitywne, motywacja itd.  Wyraz „psychometryczny” w ścisłym swoim znaczeniu, odnosi się do dokonywania pomiarów cech umysłowych. Rozwiązania Thomas International umożliwiają dokonywanie tych pomiarów w szerokim zakresie aspektów – tutaj możesz przeczytać o analizach dostępnych w naszej ofercie.

Etymologicznie, termin „psychometria” łączy w sobie wyraz „psyche” – w znaczeniu umysłu, oraz „meter”, odnoszący się do miary. Dlatego, narzędzia psychometryczne można nazwać instrumentami do wykonywania pomiarów ludzkiego umysłu, lub inaczej rzecz ujmując – do diagnozy aspektów psychologicznych. Przykładowo, przy pomocy testów psychometrycznych można mierzyć cechy osobowości, zdolności, preferencje, zachowania i wiele innych zjawisk.  

Istnieje wyraźne rozgraniczenie między tym, co nazywamy „testem psychometrycznym”, a „analizą psychometryczną”. Test służy do pomiaru wyników maksymalnych, czyli wartościuje, a zbudowany jest z pytań na które można udzielić dobrej lub złej odpowiedzi. Analiza to raczej kwestionariusz, gdzie osoba wypełniająca ma za zadanie oznaczyć swój stopień zgodności z określonymi twierdzeniami lub częstotliwość występowania pewnych zjawisk.

Testy psychometryczne to przykładowo narzędzia służące do pomiaru umiejętności kognitywnych, badające logiczne myślenie lub rozumowanie. Analizy psychometryczne natomiast to testy osobowościowe, badające preferowane style zachowań lub inteligencję emocjonalną.
Testy i analizy psychometryczne często odnoszą uzyskane przez osobę wyniki do szerszego kontekstu – na przykład do normy dla danej populacji. Te zwane są narzędziami normatywnymi. Mogą one pokazać na przykład jak uzyskane przez osobę wyniki wypadają na tle pracującej populacji danego kraju. Natomiast testy oparte na samoocenie (ipsatywne) nie odnoszą się do parametrów populacyjnych. Ich wyniki mogą być porównane z wcześniejszymi wynikami danej osoby, lub np. modelami stworzonymi dla roli w jakiej się znajduje.
Testy lub analizy badające zdefiniowany zestaw umiejętności zwane są testami kompetencyjnymi. Są to testy wartościujące, zakładające uzyskanie przez osobę predefiniowanej ilości poprawnych odpowiedzi, aby test mógł być zaliczony.

Dobre praktyki w zakresie używania rozwiązań psychometrycznych

W Polsce nie istnieją konkretne regulacje prawne lub uniwersalne wytyczne  definiujące dobre praktyki w zakresie stosowania testów psychometrycznych. W UE organizacjami publikującymi takie regulacje są  Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society - BPS), European Federation of Psychologists Associations (EFPA) i inne. Rozwiązania Thomas International są zgodne z wytycznymi BPS, a zasady etyczne dotyczące stosowania testów i analiz psychometrycznych są przedstawiane każdemu użytkownikowi w trakcie szkoleń certyfikujących.

Czy powinno się ufać testom psychometrycznym ogólnodostępnym i oferowanym bezpłatnie? W większości przypadków zapewne odpowiedź powinna brzmieć „nie”, dlatego niezwykle istotne jest by umieć odróżnić testy niskiej jakości, by zawczasu uniknąć negatywnych konsekwencji zastosowania nierzetelnych rozwiązań psychometrycznych.   

Internet pełen jest quizów psychologicznych, które obiecują wyjawić użytkownikowi cenną prawdę na temat jego zachowania - w pracy, w domu, w czasie wolnym itd.  W rzeczywistości większość tych psychozabaw tworzona jest przez osoby bez żadnych naukowych podstaw, dlatego ich wartość diagnostyczna jest niewielka. Ich jedynym celem jest dostarczenie rozrywki na platformach społecznościowych, nie zaś pomiar cech osobowości. Termin „bezpłatny test psychologiczny” jest często stosowany w odniesieniu do quizów co powoduje  błędne postrzeganie narzędzi psychometrycznych opracowanych na solidnych podstawach naukowych.

Bezpłatne testy online rzadko kiedy oferowane są przez wiarygodnych dostawców, więc przy wykorzystywaniu takich rozwiązań należy zachować szczególną ostrożność. Proponując wykonanie nierzetelnych testów kandydatom, lub też znajomym lub współpracownikom, możesz przyłożyć się do zbudowania u nich fałszywego obrazu własnej osoby.  

Narzędzia psychometryczne występują w różnych formach i rodzajach, co sprawia, że ciężko jest odróżnić rozwiązania wiarygodne od tych słabej jakości. Dlatego sprawdzenie akredytacji, trafności, rzetelności i adaptacji kulturowej testu powinno być pierwszym krokiem przed jego zastosowaniem. Thomas International dokłada wszelkich starań aby oferować narzędzia najwyższej jakości. Rozwiązania PPA – analiza stylów zachowań, TEIQue – badanie inteligencji emocjonalnej oraz GIA – test inteligencji płynnej posiadają akredytację Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, co oznacza że spełniają kryteria rzetelnościowe dla tego typu narzędzi, a ponadto są w pełni zaadaptowane do stosowania na polskim rynku.  

Chociaż wiarygodni dostawcy rzadko kiedy oferują bezpłatne analizy, często możliwe jest nieodpłatne przetestowanie narzędzia, aby sprawdzić jak informacje których dostarcza wpisują się w potrzeby i założenia Klienta. Jeśli chcesz wykorzystać Narzędzia Thomas w działaniach swojej firmy, skontaktuj się z nami i dowiedz się jakie możliwości możemy Ci zaproponować.

W pełni rozumiemy jak ważne jest wybranie odpowiednich narzędzi psychometrycznych, gdyż na ich wynikach opierają się najważniejsze decyzje jakie podejmujesz w swojej firmie. Nasi Konsultanci chętnie pomogą Ci dobrać odpowiednie rozwiązania dla Twoich potrzeb.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań psychometrycznych Thomas International, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl