Testy numeryczne

Rozumowanie logiczneRekrutacja

Testy numeryczne sprawdzają umiejętność wykonywania operacji na liczbach i wyciągania wniosków na podstawie przedstawionych w ten sposób danych. Testy numeryczne często polegają na wykonywaniu podstawowych zadań arytmetycznych, natomiast rodzaj zadań w testach badających zdolności jest nieco inny.

Testy numeryczne badają szybkość wykonywania operacji na liczbach i często składają się z zadań arytmetycznych. Typowo jest to seria zadań wielokrotnego wyboru, gdzie odpowiedzi dzielą się na poprawne i błędne. Bateria Thomas TST/GIA mierzy szybkość i dokładność przetwarzania informacji podanych w formie liczb, przy pomocy testu „Posługiwanie się liczbami”.  

Osoby wypełniające test numeryczny często są proszone o analizę wykresów oraz tabel. Na podstawie danych liczbowych w nich zawartych formułowane są pytania i zadania, których forma i treść są zmienne.

Każde pytanie może składać się z kilku elementów, a osoba wypełniająca analizę otrzymuje zestaw odpowiedzi, z których powinna wybrać poprawną. Wykorzystując dane zawarte w zadaniu i dokonując obliczeń uzyskuje wynik, który powinien być spójny z jedną z podanych opcji odpowiedzi. Niektóre z opcji są w sposób zamierzony bardzo zbliżone do właściwego wyniku, prawidłowa jednak jest tylko jedna z nich.  

Testy numeryczne nie wymagają zapamiętywania długich ciągów liczbowych, lub wykorzystywania zaawansowanej wiedzy matematycznej. Nacisk kładziony jest w nich na umiejętność wyciągania logicznych wniosków na podstawie analizy liczb. Dlatego też odpowiedzi w teście zawsze należy udzielać jedynie w oparciu o zawarte w zadaniu informacje, nie na podstawie ogólnej wiedzy.

Testy numeryczne często posiadają określony limit czasowy i jeśli istnieje taka możliwość, warto jest wcześniej opracować strategię podziału czasu na poszczególne zadania. Często dozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i dokonywanie obliczeń „na brudno”, jednak należy to sprawdzić przed przystąpieniem do testu.

Wynik testu przeliczany jest poprzez odniesienie ilości wypełnionych zadań do ilości odpowiedzi poprawnych oraz błędnych. Eliminuje to możliwość uzyskania niemiarodajnego wyniku testu poprzez udzielanie odpowiedzi losowo. Wynik przeliczony porównywany jest z normą opracowaną dla danej populacji. Otrzymany w ten sposób wynik centylowy pokazuje, gdzie w populacji plasują się wyniki uzyskane przez osobę. Np. 45 centyl oznacza, że uzyskany wynik jest równy bądź lepszy od 45% wyników uzyskanych przez osoby w tej populacji.

Przed przystąpieniem do  testu warto jest przygotować się poprzez wykonanie zadań przykładowych, jeśli takie są dostępne. Pozwala to opracować strategię wypełniania testu w podanym limicie czasowym, co może mieć wpływ na uzyskanie lepszych wyników w trakcie samego testu.