Rozumowanie logiczne

Testy zdolności i umiejętnościTesty numeryczne

Testy diagnozujące umiejętność rozumowania mają na celu zmierzyć zdolność osoby do wnioskowania w sposób logiczny i uporządkowany. Są często wykorzystywane przez pracodawców do sprawdzania, jak kandydaci podchodzą do konkretnych problemów lub zadań.

Testy rozumowania logicznego mają na celu pomiar zdolności do wyciągania wniosków przy rozwiązywaniu problemów. Zawierają zadania werbalne, numeryczne lub obrazkowe. Testy Thomas TST/GIA mierzą zdolności w pięciu obszarach: Rozumowanie, Porównywanie elementów, Posługiwanie się liczbami, Znaczenie słów (lub Pamięć Operacyjna, w zależności od zastosowanej baterii) oraz Orientacja Przestrzenna.

Czym jest rozumowanie logiczne?

Termin „logika” pochodzi od greckiego słowa „logos” odnoszącego się do rozumu lub myśli. Zatem, rozumowanie logiczne to zdolność do myślenia i wyciągania wniosków.

Arystoteles stwierdził, że logika pozwala nam uczyć się nowych rzeczy, a wyciągania wniosków nie da się uniknąć.

Logiczne rozumowanie nie jest ściśle połączone z emocjami, myśleniem lub wyobraźnią w psychologicznym rozumieniu  tych konceptów. Obejmuje ono prawdziwe skojarzenia (lub deklaracje) w odróżnieniu od myślenia życzeniowego, które może opierać się na prawdziwych lub fałszywych przesłankach.

Logika charakteryzuje się:

  • Spójnością – jedna rzecz nie wyklucza drugiej
  • Poprawnością – nie da się poprawnie wyciągnąć fałszywego wniosku z prawdziwej przesłanki
  • Kompletnością – prawdziwe twierdzenia, które nie mogłyby być udowodnione w procesie nie istnieją

Oto przykład:

Skoro Thomas jest liderem, Thomas ma kontrolę. Thomas jest liderem. Dlatego, Thomas ma kontrolę.

Jak wypełnić test

Zadania w testach logicznego rozumowania często zbudowane są na bazie sekwencji. Osoba wypełniająca test, ma za zadanie odkryć zależności i schematy na jakich oparte są sekwencje, aby określić jaki element powinien pojawić się później.  

Dobry wynik testu uzależniony jest od umiejętności aktywnego czytania i przetwarzania uzyskanych w ten sposób informacji, ustalania głównego tematu, zadawania sobie pytań kontrolnych na temat fragmentu, diagramu lub sekwencji i umiejętności parafrazowania bardziej skomplikowanych fragmentów.  

Testy logicznego rozumowania są zwykle limitowane czasowo. Należy również pamiętać, iż w zadaniach istnieje zawsze tylko jedna poprawna odpowiedź. Umiejętność logicznego rozumowania może być badana w procesach rekrutacyjnych, w celu przewidzenia przyszłych wyników. Testy takie mogą być również  oparte na danych numerycznych, werbalnych, lub obrazkowych.